Staat van de Corporatiesector gepubliceerd

31-01-2020 15:03

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de eerste Staat van de Corporatiesector gepubliceerd. De Staat van de Corporatiesector komt in de plaats van het Sectorbeeld dat de Aw voorheen jaarlijks maakte. De Aw heeft naast de financiële positie en het toezicht op de rechtmatigheid ook gekeken naar het volkshuisvestelijk presteren van de corporatiesector. 

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) schrijft in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer onder meer dat de Staat van de Corporatiesector een 'gemengd beeld' laat zien. Positief is dat de sector op alle toezichtsterreinen in de basis op orde is. Maar ze erkent ook: 'bij sterker toenemende maatschappelijke ambities komen de financiële grenzen mogelijk wel sneller in zicht.'

Koepelorganisatie Aedes geeft ook aan dat het rapport bevestigt dat er minder geld is voor maatschappelijke opgaven. 

Lees hier de aanbiedingsbrief van de minister (pdf, 10 pagina's)
Lees hier het rapport Staat van de corporatiesector (pdf, 41 pagina's)
Lees hier het onderzoeksrapport van de Aw (pdf, 78 pagina's)

Lees hier de reactie van Aedes


Terug naar overzicht

Veel gezocht