Recensie: risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders

04-09-2020 07:12

Recensie: 'Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders (Carla van der Weerdt-Norder, Alice Jansen-van den Tillaart, Frank van Egeraat). Deze recensie is van de hand van Joke Abbring, toezichthouder bij Ieder1, TBV Wonen en Woningbelang

Google het woord "risicomanagement" en je vindt een keur aan definities. Een rode draad is wel de vaak wat negatieve lading van het woord risicomanagement, dat door velen een synoniem is voor risicobeheersing.  Het thema risicomanagement wordt vaak gezien als complex en daarmee iets voor ‘de specialisten’ onder ons. Je ziet het onderwerp dan ook met name terugkomen op de agenda van de auditcommissie. Waar het dan meer gaat over de governance van risicomanagement in de organisatie en de signalen van de controller en externe accountant.

Optimaal benutten van kansen
Gelukkig groeit bij bestuurders en toezichthouders steeds meer het besef dat een eenzijdige focus op risicobeheersing- en controlesystemen (de harde kant van risicomanagement) niet voldoende is. Dit boek geeft een goed overzicht en inzicht van de vele facetten van risicomanagement en benadrukt het belang dat risicomanagement niet alleen draait om de negatieve aspecten, maar ook om het optimaal benutten van kansen.

Ander gesprek in de boardroom
Door het onderwerp vanuit die invalshoek te benaderen kan er een ander gesprek in de boardroom ontstaan.  Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel 1 bevat de belangrijkste concepten van risicomanagement die door de auteurs als ‘minimum bagage’ worden beschouwd voor zowel bestuurders als toezichthouders. Het tweede deel geeft verdiepende inzichten voor bestuurders en leden van de auditcommissie. Maar ook toezichthouders zonder het profiel financiën zouden kennis moeten nemen van het tweede deel vooral het afwegingskader dat behulpzaam kan zijn bij grote investeringen.

Praktische aandachtspunten
Het is een heel toegankelijk en makkelijk leesbaar boek geworden. Daarbij speelt zeker een rol dat de auteurs risicomanagementprofessionals zijn met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Heel handig zijn de praktische aandachtspunten met rake vragen. Die helpen bij het voeren van de noodzakelijke dialoog en geven de lezer meer houvast om het goede gesprek over risico’s van de organisatie te voeren. Een echte aanrader voor iedereen die een wil bijdrage aan een betere kwaliteit van besluitvorming over investerings- en strategisch beleidsvoorstellen in de organisatie waar u als bestuurder of toezichthouder actief bent.

Joke Abbring
toezichthouder bij RvC Ieder1, TBV Wonen en Woningbelang

 

Zelf ook een boek recenseren? Of heeft u een boek gelezen waarvan u zegt: daar zou een ander VTW-lid een recensie over moeten schrijven? Stuur dan een email aan beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan: i.vdkraan@vtw.nl

 


Terug naar overzicht

Veel gezocht