Politiek nieuwsoverzicht 6 september 2021: formatiestuk biedt geen uitweg uit de wooncrisis;

06-09-2021 13:15

In dit nieuwsoverzicht: het formatiedocument van VVD en D66 lijkt geen oplossing te bieden voor de wooncrisis; Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming sluit op 1 oktober; miljarden uitgetrokken voor klimaatmaatregelen; en eenmalig 750 euro voor huurders in aardbevingsgebied.

Johan Remkes is de volgende informateur die mag proberen een missionair kabinet in de steigers te zetten. Voor wie het zich nog (actief) kan herinneren: in maart van dit jaar waren er Tweede Kamerverkiezingen. SIndsdien is er veel gepraat, kopjes koffie gedronken, gemanoeuvreerd en onderling uitgesloten. Wie hoopt dat een volgende kabinet de wooncrisis gaat aanpakken en de positie van sociale huurders gaat verbeteren, zal niet heel blij zijn geworden van het document dat VVD en D66 hebben geschreven ten behoeve van de formatie. De inzet lijkt vooral voort te borduren op het (voorgenomen) beleid van het huidige demissionaire kabinet. Lees hieronder de paragraaf over wonen:

'Voor veel Nederlanders lijkt een fijn thuis in een goede wijk met voldoende groen verder weg dan ooit. Stijgende huizenprijzen en woonlasten, slechte toegang tot de woningmarkt en een te krap aanbod zijn overal een probleem. Demografische en sociale ontwikkelingen vragen tegelijkertijd om een ander type woning.

Er zijn circa 1 miljoen nieuwe woningen nodig in de jaren twintig. Daarbij geven we prioriteit aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Niet alleen door de woningbouwopgave, maar ook door klimaatadaptatie, de energietransitie en de aanpak van de stikstofcrisis staat ons land voor grote vraagstukken. Om voldoende te bouwen en ons prachtige landschap te beschermen is regie vanuit het Rijk nodig. We sturen vanuit het Rijk op nationale doelen, sluiten ‘ruimte- en woondeals’ met medeoverheden en voorkomen we verrommeling en verdozing.

Op korte termijn kan het ombouwen van kantoren en het plaatsen van tijdelijke woningen en nieuwe woonvormen verlichting geven. Met forse investeringen voor de uitbreiding en verbetering van infrastructuur voor OV, fiets en auto maken we de bouw in elk geval 14 grootschalige woningbouwgebieden mogelijk en zorgen we voor snellere verbindingen door het hele land. Daarnaast maken we een inhaalslag om achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen, waterwegen en spoor weg te werken en infrastructuur ook in de toekomst goed te kunnen blijven onderhouden. We pakken knelpunten aan en houden mobiliteit betaalbaar. 

Met maatregelen wordt voorkomen dat woningen in wijken worden opgekocht om tegen hoge prijzen te worden verhuurd. We houden de woonlasten voor starters en middengroepen betaalbaar en ondersteunen financieel bij verduurzaming. Scheefwoners betalen een hogere huur tot maximaal de marktconforme huur. Woningcorporaties worden in staat gesteld om extra te investeren in woningbouw en verduurzaming.'

Of dit document enige status heeft in het vervolgtraject van de formatie zal moeten blijken. Veel nieuwe dingen staan er in elk geval niet in. Wordt vervolgd.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming
Het kabinet sluit per 1 oktober de regeling die regelt dat dat corporaties bij investeringen in verduurzaming korting krijgen op de verhuurdersheffing. Volgens minister Ollongren dreigt het budget voor 2021 overschreden te worden, maar de regeling kan slechts per kwartaal worden aangepast.

"De regeling zal voor 2022 zo worden aangepast dat ook op maandbasis aanpassingen van de beschikbare bedragen mogelijk zijn. Daarmee kan een betere beheersing van het beschikbare budget plaatsvinden dan nu het geval is en kunnen de risico’s op overuitputting van het budget worden beperkt", aldus de minister, die benadrukt dat het budget voor 2021 en 2022 ongewijzigd blijft.

Miljarden naar klimaatmaatregelen, waaronder isolatie
Het kabinet zal op Prinsjesdag aankondigen miljarden te steken in extra klimaatmaatregelen, waaronder de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat lekte uit via diverse media.

Daarnaast zou het kabinet werken aan scenario's waarmee meer stikstofruimte gevonden kan worden voor woningbouw. De verwachting is echter dat een volgend kabinet hierover zal beslissen.

Lees het artikel op NU.nl

Eenmalige tegemoetkoming van 750 euro
Huurders in het Groningse aardbevingsgebied krijgen eenmalig een bijdrage van 750 euro als tegemoetkoming voor het uitgestelde onderhoud. Dat bleek afgelopen week uit een persbericht van minister Ollongren.

"Naast deze vergoeding komt er op korte termijn een compensatieregeling voor zelf aangebrachte voorzieningen die huurders achterlaten als er sloop, nieuwbouw of zware versterking plaatsvindt. Eerder was er al een regeling tot stand gekomen voor verhuiskosten en tijdelijke huisvesting", aldus de minister.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht