Politiek Nieuwsoverzicht 4 april 2022: Minister De Jonge optimistisch over perspectief Vestia-corporaties

04-04-2022 13:55

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister optimistisch over perspectief Vestia, debat koopkracht en energieprijzen en campagne energiebesparing en Nationaal Isolatieprogramma

Vestia
Minister De Jonge verwacht dat de corporaties die via leningruil en splitsing onderdeel zijn van de structurele oplossing voor Vestia "sober en gezond, en daarmee borgbaar, zullen zijn". Dat zegt hij in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. "Volgens de prognoses kunnen zij enkele jaren na de splitsing weer meer volkshuisvestelijk kunnen gaan investeren", aldus De Jonge. De minister laat verder weten dat de leningruil geen gevolgen zal hebben voor de volkshuisvestelijke taak van de corporaties die de leningen van Vestia overnemen.

Meer over de achtergronden van Vestia op de VTW website.

Koopkracht en energieprijzen
Tijdens een Kamerdebat vorige week over de koopkrachtgevolgen van de hoge energieprijzen zijn een aantal moties aangenomen die raken aan de positie van huurders en woningeigenaren. De moties van de linkse oppositie lijken niet op steun te kunnen rekenen, maar wel was er steun voor de kabinetstoezegging om te zorgen dat de gemeenten voldoende middelen hebben om de compensatie voor de lagere inkomens uit te kunnen keren. Ook liet staatssecretaris Van Rij (CDA, Financiën) weten op korte termijn de Kamer te informeren over de mogelijkheden om de btw te schrappen bij verduurzamingsmaatregelen als dubbelglas, warmtepompen en zonnepanelen.

Een PvdA-motie die het kabinet verzoekt het budget voor de energietoeslag te verhogen, zodat alle gemeenten inkomens tot 130% van het sociaal minimum een toeslag van €800 kunnen geven, werd door de minister ontraden. Hetzelfde geldt voor een PvdA-motie die het kabinet oproept huurders extra te compenseren, bijvoorbeeld via de huurtoeslag, huurbevriezing of huurverlaging. 

Campagne 'Zet de knop ook om' voor Nationaal Isolatieprogramma
Het kabinet is een campagne gestart om energie te besparen. Met 'Zet de knop ook om' wil het kabinet huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen.
In het kader daarvan is het Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd. Om de woningen met het zwakste energielabel komende jaren te kunnen aanpakken is 4 miljard euro uitgetrokken. Tot en met 2030 moeten met het programma 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd. Een overzicht van de verschillende 'actielijnen' zijn te vinden in de Kamerbrief van minister De Jonge. Voor de precieze van normering van de isolatie-opgave komt de minister nog met een nadere uitwerking.

Lees hier het persbericht over de campagne en het Nationaal Isolatieprogramma op Rijksoverheid.nl

Publicatie Het Nationaal Isolatieprogramma (PDF, 30 pagina's, RIjksoverheid / Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht