Politiek nieuwsoverzicht 30 augustus 2021: meer druk op woningmarkt door situatie Afghanistan; Toetsingskader WSW; onenigheid over volkshuisvestingsfonds;

30-08-2021 14:53

Het kabinet verwacht een toestroom van asielzoekers uit Afghanistan die gehuisvest moeten worden. Dit zorgt voor meer druk op de woningmarktHet toetsingskader van het WSW is naar de Kamer gestuurd en er is onenigheid over het Volkshuisvestingsfonds

Opvang vluchtelingen Afghanisatan
De noodsituatie in Afghanistan zorgt voor een extra druk op de Nederlandse woningmarkt. Daarvoor vreest het kabinet die daarom gemeenten oproept op meer huisvesting beschikbaar te maken. Door de acute noodsituatie wordt een toestroom verwacht van asielzoekers die gehuisvest zullen moeten worden. Volgens minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) is de opvang reeds vol.

"Na afronding van de asielprocedure en vergunningverlening zullen de bewoners zo snel mogelijk worden gekoppeld aan een gemeente voor de vervolghuisvesting en worden zij ook zo snel mogelijk doorgeplaatst naar een asielzoekerscentrum in de buurt van de betreffende gemeente", aldus het kabinet in een Kamerbrief.

"Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt moet er rekening mee worden gehouden dat de uitstroom naar reguliere huisvesting nog enige tijd in beslag zal gaan nemen. Vanwege de instroom van Afghaanse evacuees doet het kabinet een beroep op gemeenten om extra opvanglocaties mogelijk te maken voor het COA. Daarnaast vraagt het kabinet de gemeenten om (extra) inzet om de doorstroom van vergunninghouders naar reguliere huisvesting te versnellen."

Onder meer het COA en Aedes zijn bestaand vastgoed aan het inventariseren dat eenvoudig geschikt kan maken voor tijdelijke bewoning.

Het is een van de vijf acties die verricht wordt om de druk op de asielketen te verlichten, volgens het kabinet. “Om het scenario van crisisnoodopvang af te wenden, is het van het grootste belang dat we – nu er nog een mogelijkheid is – schouder aan schouder (Rijk, provincie, gemeente en het COA) een resultaatgerichte inspanning leveren om enerzijds de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en anderzijds (tijdelijke) huisvesting te ontwikkelen om de achterstand op de taakstelling in te lopen.” 

Lees hier de Kamerbrief van 24 augustus 2021
Lees hier het persbericht Ollongren en Broekers-Knol luiden noodklok: asielopvang is vol

Toetsingskader WSW naar de Tweede Kamer
Minister Ollongren stuurde afgelopen week de toepassing van het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Staat naar de Kamer.

"De voornaamste aanpassing in de afspraken van de achtervangovereenkomst betreft een vervroeging van het moment waarop de verstrekte liquiditeitssteun in de vorm van renteloze leningen wordt terugbetaald aan het Rijk”, zo schrijft de minister. 

De nieuwe afspraken van het WSW zijn per 1 juli al ingetreden. De minister liet toen weten dat er in het Strategisch Programma belangrijke afspraken zijn gemaakt over het kapitaalbeleid en dat er ook meer duidelijkheid werd gegeven over financiële risico's voor achtervangpartijen. 

Desondanks stemde de Kamer toch niet lang daarna voor een onafhankelijke controle naar het risicokapitaal van het WSW. (zie ook dit bericht van de VTW hierover)

Lees hier de Kamerbrief over het toetsingskader WSW
Lees hier het rapport toetingskader achtervangovereenkomst WSW

Regio's vallen buiten de boot bij Volkshuisvestingsfonds
Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks dwongen het in de Tweede Kamer af: een Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro om de leefbaarheid in buurten te verbeteren. Half juli werd bekend dat gemeenten en corporaties ruim 2x zoveel aanvragen hadden ingediend dan konden worden gehonoreerd.

In NRC doen diverse regio's hun beklag over het feit dat zij niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Het zijn vooral stedelijke gebieden die hiervan profiteren. Onder andere Zeeland, Oost-Groningen en Midden-Limburg krijgen niks. In het artkel komen een aantal wethouders in die regio's en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan het woord. De laatste verwijt het kabinet met een 'randstedelijke bril' te kijken. 

NRC: Onenigheid over het Volkshuisvestingsfonds (mogelijk alleen abonnees)

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht