Politiek nieuwsoverzicht 24 september 2021: verhuurderheffing verlaagd

24-09-2021 14:53

In het politieke nieuwsoverzicht van deze week: De plannen voor Prinsjesdag lekten uit (1 miljard voor woningmarkt) en de Algemene Politieke Beschouwingen leverden deze week nog een verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen euro op. De VTW vindt dat onvoldoende gelet op de maatschappelijke opgave.

Sommige tradities rond Prinsjesdag zijn veranderd, hetzij tijdelijk door de corona-maatregelen, hetzij vanwege de controverse rond de Gouden Koets, maar één bleef er recht overeind staan: het uitlekken van de belangrijkste plannen van het kabinet. Ondanks de demissionaire status was het niet echt een heel beleidsarme begroting van het kabinet Rutte III. Een miljard euro extra (weliswaar uitgesmeerd over tien jaar) werd in de plannen uitgetrokken om de woningbouw aan te jagen via de woningbouwimpuls. 

Ook aan de verduurzaming van woningen in het kader van het Klimaatakkoord was gedacht, maar de G40 waarschuwden aan het begin van de week dat de maatregelen van het kabinet onvoldoende zijn. Ook waren de 40 grootste steden niet te spreken over de verschillende signalen van ministers over welke maatregelen het beste zijn om de klimaatcrisis te bestrijden. 

Verhuurderheffing verlaagd, reactie VTW
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) had iedereen het ineens over de verhuurderheffing. De linkse fracties dienen al jaren vruchteloze moties in voor afschaffing van de verhuurderheffing. CDA en ChristenUnie waren tegen de invoering (in 2013), maar spraken bij de kabinetsformatie in 2017 af met VVD en D66 om de verhuurderheffing in stand te houden. Een Kamermeerderheid voor afschaffing leek tijdens de APB binnen handbereik. Toch besloot de 'oude' coalitie die wel/niet bestaat, alsnog om hun eerdere afspraken over de begroting te wijzigen. In plaats van 1 miljard 'wisselgeld' werd het bedrag verhoogd naar 2 miljard, waaronder een verlaging van de verhuurderheffing.

Geen afschaffing van de verhuurderheffing dus, maar een structurele verlaging met 500 miljoen euro. 'Dit is voor de Kamer een gemiste kans voor open doel,' aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 'Deze verlaging is nog steeds onvoldoende om de wooncrisis echt te bestrijden. Wij zijn altijd consequent tegen de hele verhuurderheffing geweest en we hoopten dat hij nu zou verdwijnen. In 8 jaar is de sociale huursector voor ruim 11 miljard extra belast. Nu gaat er weliswaar zo'n kwart van het bedrag af, maar corporaties - en indirect de huurders - moeten deze enorme belasting nog steeds ophoesten.'

Uit het rapport Opgaven en middelen uit 2020 en de latere berekeningen van het ministerie van BZK in maart 2021 blijkt dat de sector tussen de 24 en 30 miljard tekort komt aan middelen om aan hun maatschappelijke opgave te voldoen. De VTW vindt dat de verhuurderheffing afschaffen een minimale voorwaarde is om te kunnen investeren in woningbouw, renovatie en verduurzaming. Kerssies: 'We blijven ons inzetten voor afschaffing van de heffing.'

Reactie Aedes 
Aedes-voorzitter Martin van Rijn noemt de verhuurderheffing 'een kiezel in de schoen van de corporaties.' Hij vindt de verlaging 'een goede, maar wel eerste stap.' Lees hier de hele reactie van Van Rijn op de verlaging van de verhuurderheffing. Eerder deze week reageerde Aedes ook kritisch op de plannen voor Prinsjesdag. 'Noodkreet woningmarkt wordt niet beantwoord.'

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht