Politiek nieuwsoverzicht 23 augustus 2021: minister in gesprek met corporaties over brandveiligheid

23-08-2021 09:04

De Tweede Kamer is nog altijd met reces, tot dinsdag 7 september a.s. Deze week een relatief beperkt politiek nieuwsoverzicht. 

Minister in gesprek met corporaties over brandveiligheid
SP en VVD hebben Kamervragen gesteld aan minister Ollongren over de brandveiligheid, naar aanleiding van het OVV-rapport over de fatale nieuwjaarsbrand in een Arnhemse flat. De minister heeft deze vragen inmiddels beantwoord en geeft aan dat ze in gesprek zal gaan met woningcorporaties en andere gebouweigenaren om het brandveiligheidsbewustzijn te verbeteren. (zie ook ons nieuwsbericht van 16 juli jl. 'OVV: ‘Verbeter structureel bewustzijn brandveiligheid bij gebouweigenaren’

De minister verwacht in oktober de resultaten van een tweede onderzoek naar de brand- en vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen, uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hierna zal ze een nadere kabinetsreactie formuleren. 

Antwoord van de minister van BZK op vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) over brandveiligheid

Risico's bij woningtoewijzing: Nu.nl 'Meer mensen plegen fraude om sociale huurwoning te krijgen.'

Afgelopen week publiceerde de Autoriteit Woningcorporaties een onderzoek van Companen naar de risico's bij woningtoewijzing. NU.nl schrijft hier het volgende over: 'Door de druk op de woningmarkt plegen meer mensen fraude om een sociale huurwoning te krijgen. Dit bleek vorige week uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Steeds meer woningzoekenden manipuleren gegevens en ‘zoeken de randen op’, maar het aantal misstanden blijft volgens de Aw beperkt. Dat komt omdat woningcorporaties er doorgaans goed tegen optreden.'

Artikel NU.nl Meer mensen plegen fraude om sociale huurwoning te krijgen

De VTW heeft een nieuwsbericht geplaatst over het rapport, met een reactie van VTW-directeur Albert Kerssies. 

Wonen op de agenda van de Tweede Kamer
Wanneer de Tweede Kamer terug is van reces, wordt er weer gedebatteerd over Wonen. 

  • Snel na zomerreces: Hoorzitting over uit huis zetten weeskinderen
  • 16 september 13.00: Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
  • 6 oktober 13.00: Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  • 7 oktober 13.00: Commissidebat Leefbaarheid en veiligheid

Op dinsdag 21 september is het weer Prinsjesdag. Vanwege de demissionaire status van het kabinet worden geen grootse nieuwe plannen verwacht. We moeten nog even afwachten wat er in de formatie gaat gebeuren. 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht