Politiek nieuwsoverzicht 16 augustus 2021: acties tegen woningtekort, Kamervragen en visies nodig voor toekomstige ontwikkelingen

16-08-2021 14:17

Ondanks de zomervakantie en het reces van de Tweede Kamer ligt niet alles stil. Zo worden acties in het kader van "Het woonprotest" voorbereid; stellen ijverige Kamerleden vragen aan de regering over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wonen; en wordt gevraagd om visies rond wonen bij de inrichting van Nederland in het algemeen en het klimaatbeleid in het bijzonder.

Woonprotest
De onvrede over het woningtekort is inmiddels reden voor protest. In september (Amsterdam) en oktober (Rotterdam) wordt actie gevoerd om de politiek te bewegen meer urgentie te geven aan het probleem. Initiatiefnemer is een samenwerkingsverband Het Woonprotest met onder andere de Woonbond en diverse (lokale) politieke partijen.

Aedes heeft besloten dit protest niet te ondersteunen. Voor Aedes is de Actieagenda Wonen leidend en niet alle doelstellingen van de protesten komen met de standpunten van Aedes overeen.

Meer informatie over de protesten
NOS: Actievoerders, politieke partijen en vakbond in het geweer tegen woningtekort

Kamervragen: beleggers, overstromingen en verroompotisering
Reces of niet, onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, blijven Kamervragen indienen, ook op het gebied van Wonen.

Prijsstijgingen door beleggers
Zo wil de SP meer weten over prijsstijgingen door het opkopen van huurwoningen door beleggers in Amsterdam. Zo vraagt Kamerlid Sandra Beckerman aan minister Ollongren: 'Bent u ook van mening dat door deze opstelling van het kabinet er veel te lang gewacht is met het aanpakken van dit probleem en erkent u dat hierdoor de wooncrisis is vergroot?'

Klimaatrobuust bouwen
De overstromingen in Limburg deze zomer waren aanleiding voor vragen van de Kamerleden Derk Boswijk en Mustafa Amhaouch (CDA) en Corinne Ellemeet en Laura Bromet (GroenLinks). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf in reactie aan dat bij nieuwe ruimtelijke ingrepen zoals woningbouw, "klimaatrobuust" gebouwd moet worden. De minister wijst erop dat Nederland vaker te maken zal krijgen met extreem weer als gevolg van de klimaatveranderingen. “Clusterbuien kunnen overal voorkomen. Het is een belangrijke en grote opgave om de inrichting van het stedelijk en landelijk gebied en riviersystemen aan te passen aan het extremere weer en bijvoorbeeld meer ruimte aan water te geven.”

Dit betekent meer visie op hoe nieuwe wijken, zowel kleinschalig als grootschalig, toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Zie ook verderop wat de Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving zegt over de toekomstige inrichting van Nederland.

"Verroompotisering"
Sandra Beckerman klom ook in de pen richting minister omdat ze zich zorgen maakt over de verrommeling of "verroompotisering" van vakantieparken en campings. De SP-ster heeft het beeld dat (sta)caravans, huisjes en chalets steeds meer moeten wijken voor duurdere exemplaren of resorts. Ze vraagt Ollongen of zij dat beeld herkent en of ze bereid is om de huurbescherming op vakantieparken te verbeteren.

Te veel lawaai van warmtepompen kan bouwplannen blokkeren
Een opvallende uitspraak van de Raad van State zorgt mogelijk voor een nieuwe tegenvaller in de bouw. Het geluid van warmtepompen zorgt voor onaanvaardbare hoeveelheid overlast, zo oordeelde de Raad bij een casus in Muiden. Dagblad Trouw schreef hier afgelopen zaterdag over. Lees hier het artikel (mogelijk voor abonnees)

Sinds april dit jaar gelden specifieke regels voor buiteninstallaties. Deze mogen op de erfgrens niet meer dan 40 decibel geluid maken.

Oplossingen waren aan gedacht worden zijn gezamenlijke warmteoplossingen, bijvoorbeeld met aardwarmte of aansluiting op een warmtenet. Ook zouden warmtepompen steeds stiller moeten worden.

'Nederland is volgebouwd, we moeten door de pijngrens heen'
Dat stelde Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving in een interview in de Telegraaf. Hierin ging Veldhuis in op de inrichting van Nederland op de langere termijn. Hij stelt een langetermijnvisie voor in plaats van overhaaste oplossingen. "De grootste game changer is: hoe verdienen we de komende 100 jaar ons geld? Daar maak ik me ernstig zorgen over."

Lees hier het artikel (mogelijk voor abonnees)

Corporaties lijden miljoenenschade door prijsafspraken liftfabrikanten
De rechtbank in Rotterdam vindt liftfabrikanten Kote en Otis verantwoordelijk voor een miljoenenschade bij 37 woningcorporaties. Ze hebben jarenlang onderlinge prijsafspraken gemaakt, wat niet is toegestaan.

“Met dit vonnis sluit het net zich rond de twee liftfabrikanten. Zij zullen de corporaties moeten compenseren voor de meerprijzen”, zo zegt stichting De Glazen Lift, die het kort geding had aangespannen, tegen het AD. Lees het artikel (mogelijk voor abonnees).

Lees meer op de website van Aedes, met meer informatie en onder andere een uitgebreidere reactie van Rob Haans namens De Glazen Lift. 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht