Politiek nieuwsoverzicht 14 maart 2022: Nationale Woon- en Bouwagenda; Aardgasvrije wijken; Energierekening; Saneringskader en Vestia

14-03-2022 15:25

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: minister De Jonge presenteert zijn plannen voor de woningbouw. Zo moeten er 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. Verder in deze nieuwsbrief informatie over aardgasvrije wijken, compensatie van de energierekening, het saneringskader en de maatwerkgemeenten en Vestia.

Het was aangekondigd in het coalitieakkoord, de minister had al met de Tweede Kamer erover gecorrespondeerd en gedebatteerd, maar afgelopen vrijdag, 11 maart 2022, heeft de minister zijn ambitieuze plannen gepubliceerd voor de Nationale Woon- en Bouwagenda. Heel veel nieuwe dingen staan er niet in: de noodzaak om de komende 10 jaar 1 miljoen woningen te bouwen, is bekend. Ook de meeste dilemma's en knelpunten zijn al uitgebreid in kaart gebracht. De Jonge is uit de startblokken gevlogen met een reeks aan werkbezoeken, debatten en mediamomenten om de urgentie te benadrukken. Daarbij straalt hij bij alles uit een "Rotterdamse doener" te willen zijn. 

Op onze website vindt u het nieuwsbericht over de Nationale Woon- en bouwagenda en kunt u de Kamerbrief en de Agenda zelf lezen of downloaden.

Aardgasvrije wijken
Minister De Jonge heeft in de laatste tranche 14 projecten toegevoegd aan het programma aardgasvrije wijken. In deze derde en laatste ronde werden op aandringen van de Kamer extra eisen gesteld aan de aanvragen. Zo moest er aandacht zijn voor betaalbaarheid, betrokkenheid en het draagvlak bij de bewoners. "Met deze ronde worden circa 8.400 woningen en 480 utiliteitsgebouwen vergaand verduurzaamd en/of aardgasvrij gemaakt," aldus De Jonge. 
Door 47 gemeenten was een aanvraag ingediend, waarvan 14 werden gehonoreerd: Almelo, Barneveld, Coevorden, De Bildt, Eindhoven, Enkhuizen, Haarlem, Leeuwarden, Leusden, Peel en Maas, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Vlissingen en Westerkwartier.

Compensatie energierekening
Vanwege de enorm gestegen gasprijzen heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld om energiearmoede tegen te gaan. Gemeenten kunnen straks via de bijzondere bijstand eenmalig 800 euro uitkeren in plaats van 200 euro. Ook wordt de energierekening lager door het verlagen van de btw van 21 naar 9 procent. Deze maatregel geldt voor een half jaar vanaf 1 juli a.s.

Saneringskader
Minister De Jonge heeft afgelopen week de wetswijziging naar de Kamer gestuurd die moet zorgen voor een nieuw saneringskader voor woningcorporaties. "Het is erop gericht, de werking van het saneringskader binnen de bestaande uitganspunten verder te verbeteren en komt voort uit de wens de verantwoordelijkheden van betrokken partijen te verduidelijken, zodat voorkomen wordt dat partijen op elkaar kunnen gaan wachten bij het oplossen van problemen", aldus De Jonge. "Daarmee worden de volkshuisvestelijke belangen sneller gediend en de kosten voor de sanering beperkt."

De wetswijziging moet eerder inzicht bieden in de omvang van het bezit van een corporatie in nood, waardoor sneller geanticipeerd kan worden op het zoeken naar oplossingen en het voortzetten van activiteiten. De Jonge wil de wet per 1 januari 2023 van kracht hebben.

De minister laat in de Kamerbrief verder weten dat voor openbaarmaking van toezichtstukken geen wijziging van de Woningwet nodig is. Eerder leek dit wel het geval.

Kamerbrief Saneringskader

Maatwerkgemeenten Vestia
Hamit Karakus heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurlijk regisseur voor de maatwerkgemeenten Vestia een eindrapport ingediend. Vesta wilde ongeveer 10.000 woningen in zes zogenoemde maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas) verkopen. Het doel is om deze woningen te behouden voor de sociale huursector en tegelijkertijd het volkshuisvestelijke probleem van Vestia op te lossen. Om dit proces te faciliteren is Hamit Karakus als bestuurlijk regisseur aangesteld.

In de Kamerbrief over het saneringskader gaat minister De Jonge op het eindrapport in. Volgens hem is de situatie in Zuidplas complexer dan elders, maar gaat hij er vanuit dat ook daar een oplossing gevonden kan worden. De minister deelt de les in het eindrapport dat onderlinge verkoop tussen corporaties mogelijk en maatschappelijk ook wenselijk is.  

Het eindrapport van de bestuurlijk regisseur

Lees ook het artikel op onze website over de verkoop van Vestia woningen waar o.a. Karakus aan het woord komt.


VTW Agenda
12-06-2024 15:30 - 20:30 · Buitenplaats Amerongen, Amerongen

VTW ALV en Themabijeenkomst

20-11-2024 15:30 - 20:30 · Van der Valk, Veenendaal

VTW ALV en Themabijeenkomst

Agenda VTW Bijeenkomsten

Agenda VTW Academie

Agenda PE-aanbod

Veel gezocht