Politiek nieuwsoverzicht 10 mei 2021: 'Gevolgen differentiatie DAEB-inkomensgrens niet te voorspellen per regio'

10-05-2021 13:04

De gevolgen van de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens zullen per regio verschillen en moeilijk in te schatten zijn, zo blijkt uit beantwoording van minister Ollongren van vragen die gesteld zijn door fracties in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. 

In vergelijking met de huidige situatie zullen “circa 240.000 meerpersoonshuishoudens extra in aanmerking voor een DAEB-woning. Het merendeel van deze huishoudens (65%) woont in een koopwoning”, zo legt Ollongren uit. De verwachting is dat er 84.000 extra hurende meerpersoonshuishoudens bij zullen komen. 

"Hiervan verhuizen jaarlijks ca 8.500 huishoudens, terwijl jaarlijks circa 200.000 woningen in het DAEB-segment worden toegewezen. De druk op de sociale woningvoorraad zal door de wijziging naar verwachting licht toenemen."

Wat de minister niet kan inschatten, is het effect op de wachtlijsten per regio. Ze schrijft dat ze volop inzet op het bouwen van meer woningen en het bevorderen van de doorstroming. 

BTIV
Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) is door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd in een zogenoemde 'voorhangprocedure'. Het BTIV is vooral een nadere uitwerking van de regels uit de Woningwet. De voorhangprocedure sluit op 31 mei a.s. Invoering van het nieuwe BTIV gaat samen met de invoering van de herziene Woningwet later dit jaar.

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

Verduidelijken van de Woningwet
Ollongren is van plan artikel 21d van de Woningwet te verduidelijken, zo heeft ze afgelopen week geschreven in een Kamerbrief. 

"In de praktijk is gebleken dat er in de corporatiesector geen volledige duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden van de borger, zijnde Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw om in een saneringssituatie hypothecaire zekerheidsrechten te vestigen op corporatiebezit dat niet behoort tot de diensten van algemeen economisch belang (hierna: niet-DAEB)."

Omdat er een risico is dat herstructureringsprojecten geen doorgang kunnen vinden met deze onduidelijkheid, zal de minister een verduidelijking voor het einde van het jaar aan de Kamer toezenden.  

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht