Nieuwsoverzicht 18 januari: Val kabinet zet alles op losse schroeven

18-01-2021 09:45

De kabinetsval zorgt ervoor dat alles wat voor komende tijd stond ingepland op losse schroeven staat. Ook de geprioriteerde wetsvoorstellen die voor de komende weken tot aan het verkiezingsreces op de rol stonden. Zo staat op 28 januari a.s. een wetgevingsoverleg over de Evaluatie van de Woningwet gepland. De demissionaire status van het kabinet betekent ook dat er geen nieuwe voorstellen meer zullen komen, met uitzondering van de corona-aanpak.

Voor dinsdag 19 januari a.s. is een debat ingepland over de val van Rutte 3. Daarvoor wordt de hele plenaire agenda leeggeveegd, inclusief het vragenuur. In commissieverband zal daarnaast worden bezien welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Deze zullen niet meer voor de verkiezingen worden behandeld. 

De VTW vindt dat de behandeling van de Evaluatie van de Woningwet wel door moet gaan. Gelet op de wooncrisis en de knelpunten in de volkshuisvesting kan niet gewacht worden met het doorvoeren van de wetswijziging. Hoewel het wetvoorstel niet perfect is, zijn de wijzigingsvoorstellen die de minister doet, op belangrijke onderdelen een verbetering van de huidige Woningwet. 

Vestia
Woningcorporatie Vestia moet worden opgedeeld in drie kleinere corporaties. Dat staat in het voorstel dat Vestia afgelopen week presenteerde. Het is de corporatie niet gelukt om zelfstandig de grote problemen op te lossen.

Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos zegt hierover het volgende in het FD. "Voor huurders konden we eigenlijk veel te weinig betekenen. Uiteindelijk moet je dan zeggen: het lukt ons niet en dan moet je hulp gaan vragen." Aedes-voorzitter Martin van Rijn vult aan dat de rekening niet op het bordje van de huurders mag komen. "Je kunt niet tegen de huurders van Vestia zeggen dat zij de huidige problemen de komende tien jaar nog moeten dragen. Er moet een oplossing komen."

Zie ook de nieuwsberichten op onze website:

Voorstel structurele oplossing Vestia

Standpunt VTW over voorstel structurele oplossing Vestia

Rijnenburg
Minister Ollongren is niet zomaar van plan om de gemeente Utrecht te verplichten te gaan bouwen in de polder Rijnenburg. Dat zei ze afgelopen week tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Aanleiding voor de vragen was een artikel in NRC over de resultaten van het woonbeleid van minister Ollongren.

Het was voor VVD'er Koerhuis aanleiding om haar te vragen of ze de - kort voor kerst - aangenomen motie om die aanwijzing te geven ook gaat uitvoeren. Ollongren wilde dat echter niet toezeggen. "De indieners van de motie weten ook dat het geven van een aanwijzing op dit punt ook gepaard gaat met het doen van forse investeringen", aldus de minister.

Ollongren laat weten voorstander zijn van woningbouw in Rijnenburg, maar dat er wel een oplossing moet worden gevonden voor de investeringen die nodig zijn voor het ontsluiten van de polder. "Dat gaat over een miljardeninvestering. Die knoop moet wel ontward worden. Ik vind niet dat ik een aanwijzing kan geven voor een woningbouwlocatie zonder daar ook een oplossing voor te bedenken", aldus de minister.

Het vragenuur was verder vooral een herhaling van zetten en een podium voor het poneren van reeds bekende standpunten.

In het NRC-artikel hameren wethouders erop om meer te doen om excessen in de huurmarkt aan te pakken. Zo stelt de Utrechtse wethouder Diepeveen dat een maximalisatie van de jaarlijkse huurverhoging niets doet aan de starthuur. Ook de opkoopbescherming die kan worden ingesteld om beleggers af te houden is een goeie maatregel, maar helpt weer niet tegen bestaande huurcontracten. Ook wachten ze nog op regelgeving vanuit Den Haag.

NRC: Wat heeft het woningbouwbeleid van Ollongren opgeleverd?

Visitatie en de gemeente

De VNG en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) hebben afgelopen week de handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’ gepresenteerd. Deze moet wethouders, raadsleden en ambtenaren helpen bij visitatiegesprekken met de corporaties om te checken of ze hun maatschappelijke taak goed uitoefenen.

Bekijk hier de publicatie 'De gemeente en visitatie van woningcorporaties

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht