Nieuwsoverzicht 1 maart 2021: Ollongren: 'Gemeente kan straks beheer pand malafide verhuurder overnemen ; VVD in hemd na stem voor huurbevriezing; Klimaatbestendig bouwen

01-03-2021 15:11

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuur aan te pakken. In het uiterste geval kunnen zij straks het beheer van een pand overnemen. Dat laat minister Ollongren weten in een Kamerbrief. De grote gemeenten vragen al langer om uniforme regels om te kunnen ingrijpen indien nodig.

"Het is mij duidelijk geworden dat gemeenten behoefte hebben aan regels om malafide verhuurders aan te kunnen pakken en aan elementen waaraan een verhuurder minimaal moet voldoen, waarbij tegen het overtreden ervan direct kan worden opgetreden", aldus Ollongren. "Nu verbinden gemeenten die voorwaarden veelal aan een vergunning. Uit de pilots is mij ook gebleken dat een algehele vergunningplicht voor alle verhuurders een te groot beslag legt op de capaciteit van het gemeentelijke apparaat en leidt tot een onevenredige administratieve last voor verhuurders."
Ollongren wil daarom een breed palet aan voorschriften aanbieden in het kader van goed verhuurderschap. De vergunningplicht is daarin eveneens een optie, maar dan specifiek voor malafide verhuurders.

"Deze groep heeft door de ernst van de misstanden een onevenredig groot effect op de huurwoningenmarkt. Daarom wil ik gemeenten ook de bevoegdheid geven in die bepaalde gevallen een verbod tot verhuur zonder vergunning (vergunningplicht) in te stellen. Indien een verhuurder in dat geval zonder vergunning verhuurt, kan de gemeente het beheer van het pand overnemen", aldus de minister.

Daarnaast denkt Ollongren na over regels die gemeenten kunnen instellen met betrekking tot "het voorkomen van intimidatie en discriminatie van woningzoekenden of huurders; [..] het tegengaan van illegaal gebruik van de woning; het stellen van informatieverplichtingen bij het afsluiten van een huurcontract; en de hoogte van (aanvangs)huren in relatie tot het woningwaarderingsstelsel."

Ollongren moet de definitieve voorschriften of vergunningsvoorwaarden nog uitwerken in overleg met gemeenten en andere partijen. 

Lees hier de Kamerbrief van de minister

VVD in hemd na stem voor huurbevriezing
De VVD heeft een pijnlijke nederlaag geleden nadat het twee weken geleden voor een motie van de linkse oppositie over de huurbevriezing stemde. De coalitiepartners CDA en D66 waren not amused over de actie van de liberalen en steunden daarom een voorstel van PvdA, SP en GroenLinks om de huurbevriezing te dekken met een verlaging van de fel bekritiseerde lastenverlichting voor het bedrijfsleven, de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze BIK was vooral een wens van de VVD. Het is nog onduidelijk of het kabinet deze motie gaat uitvoeren.

Klimaatbestendig bouwen
Minister Ollongren erkent het belang van het klimaatbestendig bouwen van nieuwe woningen, maar geeft direct aan dat het bouwen van voldoende woningen prioriteit heeft. Ze reageert hiermee op de oproep van de Unie van Waterschappen. Die had haar opgeroepen te verzekeren dat alle nieuwe woningen klimaatbestendig worden gebouwd.
"Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen en stormen toe. Het is nodig dat Nederland zich hierop voorbereidt. Ik onderstreep dan ook het belang van het meenemen van klimaatadaptatie bij (nieuw)bouwactiviteiten", aldus de minister.

Volgens haar is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgenomen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig dient te zijn ingericht en in de de Nationale Woonagenda is de ambitie uitgesproken nieuwe woningen bijna energieneutraal (BENG), klimaatbestendig en aardgasvrij op te leveren.

"Hierbij is aangegeven dat bij het vergroten en aanpassen van de woningvoorraad door betrokken partijen zorgvuldig de afweging wordt gemaakt tussen de verschillende ruimtelijke belangen, waaronder klimaatbestendig bouwen. Het kabinet heeft hierbij wel uitgesproken dat in deze afweging het bouwen van voldoende woningen prioriteit heeft", aldus Ollongren.

"Klimaatbestendigheid van een woning wordt niet alleen bepaald door maatregelen aan de woning en kavel, maar ook door maatregelen in de openbare ruimte en locatiekeuze. Afhankelijk van waar in Nederland wordt gebouwd, kan klimaatbestendigheid een andere invulling hebben. Er is dus sprake van lokaal maatwerk."

In de Kamerbrief somt Ollongren een heel palet aan maatregelen op die zijn genomen om klimaatbestendigheid te stimuleren.

Kies voor Wonen debat op 3 maart 15.30-17.30 uur
Aedes en de Woonbond organiseren op woensdag 3 maart het 'Kies voor Wonen' debat. Het debat is online te volgen op YouTube. Aan het debat nemen verschillende zittende Kamerleden deel, zoals Sandra Beckerman (SP), Paul Smeulders (GL), Julius Terpstra (CDA), Daniel Koerhuis (VVD), Roelof Bisschop (SGP), Wybren van Haga (FvD), Rob Jetten (D66), Eva van Esch (Partij voor de Dieren), Alexander Kops (PVV) en Henk Nijboer (PvdA). Ook een tweetal nieuwe kandidaten neemt deel: Richard Brood (50Plus) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht