Nieuwe publicatie: 'Met het vizier op samenwerking / fusie'

07-12-2016 09:18

In de nieuwe VTW publicatie 'Met het vizier op samenwerking / fusie' bieden wij u als toezichthouder handvatten hoe om te gaan met het zorgvuldige proces rond samenwerking en fusie van de coporatie. Wat kunt u vanuit uw verantwoordelijkheid als lid van de RvC doen? Atrivé heeft in opdracht van de VTW deze handreiking geschreven.

 

De betrokkenheid van de RvC, maar ook de kennis van dergelijke processen is belangrijk om goed invulling te geven aan de eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarom bieden we met deze publicatie voor de commissaris:
- inzicht in de stappen die leiden van verkenning tot daadwerkelijke samenwerking of fusie;
- duidelijkheid betreft de eigen rol, positie en verantwoordelijkheid;
- een handreiking voor hoe de governance binnen de huidige regels van de Woningwet en de vereisten van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goed te 
  regelen.

"Een fusie of verregaande samenwerking grijpt diep in op de organisaties die hierbij betrokken zijn," aldus directeur Albert Kerssies. "Atrivé heeft een uitstekende handreiking gemaakt. Alle aspecten rond een fusie komen aan bod, met veel aandacht voor de governance vraagstukken. Dank aan de auteurs Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel, evenals aan de leden van de de klankbordgroep en de belanghouders die we hiervoor hebben geïnterviewd."

De publicatie vindt u op: http://www.vtw-publicaties.nl/vizier-op-samenwerking-fusie/


Veel gezocht