Nieuwe handreiking: Toezicht op Energietransitie

23-04-2020 07:28

De impact van de energietransitie van de gebouwde omgeving op corporaties is fors. De transitie heeft impact op de strategie en de financiën van corporaties, en de sociale impact is groot. Tegelijkertijd biedt de energietransitie kansen: corporaties kunnen als startmotor een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties.

De VTW heeft vier leden die expert zijn op het gebied van duurzaamheid en energietransitie gevraagd om aan deze handreiking te mee te werken. Directeur Albert Kerssies heeft samen met Elfrieke van Galen, Caro Niestijl, Gerard van Bortel en Gerard Erents de handreiking opgesteld. Zij nemen u als toezichthouder in deze handreiking mee op weg naar een CO2 neutraal 2050. We staan samen voor een grote opgave: de energietransitie heeft óók impact op uw rol als lid van de RvC. Deze handreiking beoogt niet uitputtend te zijn, maar geeft een aanzet tot nadenken en acties in de RvC.

Lees de publicatie Toezicht op Energietransitie.

Eén van de auteurs, Elfrieke van Galen, is voor de VTW Nieuwsbrief (dd 25 april 2020) geïnterviewd over de energietransitie. Lees het interview: 'Houd bestuur scherp in energietransitie’ - interview met Elfrieke van Galen, toezichthouder Ymere


Terug naar overzicht

Veel gezocht