Nieuwe handreiking: 'Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders'

19-05-2017 12:05

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Door als opdrachtgever de regie te nemen kunnen corporatie veel geld besparen en risico’s beter beheersen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Om hen te ondersteunen ontwikkelden Aedes en VTW de handreiking ‘Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders’. Op donderdag 15 juni en vrijdag 15 september 2017 organiseren de VTW en Aedes bijeenkomsten over het onderwerp, om de dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt op gang te brengen en houden.

Iedere Raad van Toezicht zou minstens één commissaris moeten hebben die de bestuurder kan bevragen over nieuwbouw- en grotere onderhoudsprojecten, zo zei Douwe Hoogstra in een interview voor VTW e-NIEUWS over opdrachtgeverschap. Hij was voorzitter van de raad van commissarissen bij studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Lefier. Hij pleitte voor een grotere bewustwording over opdrachtgeverschap bij interne toezichthouders. Omdat het één van de manieren is waarop de sector zich kan verbeteren en aanzienlijk kan besparen.
‘Het gaat dan niet over lekkende kranen of te repareren dakgoten’, stelde Hoogstra. ‘Maar wel over vragen als: Past het project in de planning en visie? Is er een marktonderzoek? Is er een investeringsstatuut? Een aanbestedingsreglement? Hoe worden aannemers en leveranciers geselecteerd en gescreend? Hoe zit het met de integriteit van die bedrijven? Hoe zien de contracten eruit?’

Hoogstra is één van de geïnterviewde experts die in de handreiking Opdrachtgeverschap aan het woord komen.  De handreiking is opgesteld door Margriet Drijver (interim-bestuurder), Marleen Hermans (hoogleraar publiek opdrachtgeverschap), Tom Smeulders (partner Stadsruim) en Emile Spek (directeur huisvesting AMC en VTW-lid) en heeft voor elke commissaris toegevoegde waarde en biedt houvast bij het stellen van de juiste vragen.

De uitgave gaat uitgebreid in op de essentie van professioneel opdrachtgeverschap en het raakvlak van het thema met governance en wetgeving. Bovendien bevat  de uitgave veel praktische tips en handvatten.

De handreiking vindt u op http://www.vtw-publicaties.nl/opdrachtgeverschap

Bijeenkomst 15 juni over professioneel opdrachtgeverschap

U bent van harte welkom op de ledenbijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap op 15 juni a.s. Experts en mede-auteurs van de handreiking Margriet Drijver en Emile Spek zullen in een interactieve sessie ingaan op het gesprek van de RvC met de bestuurder over opdrachtgeverschap. Ook is er ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”.

Concept programma:

13.30 uur: inloop
14.00 uur: start bijeenkomst met Margriet Drijver en Emile Spek
16:00 uur: start netwerkborrel

Locatie: kantoor Aedes, Koningin Julianaplein, Den Haag.

Houd deze middag dus vrij! U ontvangt hiervoor als lid van de VTW nog een uitnodiging via de e-mail.


Terug naar overzicht

Veel gezocht