Nationale Woon- en Bouwagenda gepubliceerd door minister De Jonge

14-03-2022 08:43

Minister De Jonge heeft op vrijdag 11 maart een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn plannen voor de woningbouw. Zo schrijft hij onder meer over de uitwerking van zijn plannen om de woningbouw te versnellen tot 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dit programma woningbouw is de eerste uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda die dezelfde dag is gepubliceerd.

De Jonge zegt voor het einde van het jaar 2022 met alle regio's bindende afspraken te willen maken over de bouwopgave. "Het Rijk maakt afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het opvoeren van het tempo, nieuwbouw en betaalbare woningen. Nationale doelen worden omgezet in provinciale taakstellingen, regionale woondeals en lokale prestatieafspraken."

Betaalbaar
Volgens de minister moet ernaar gestreefd worden dat tweederde van de nieuwe woningen 'betaalbaar' zijn, ofwel maximaal NHG- of huurliberalisatiegrens. "Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd worden, moeten 600.000 woningen betaalbaar zijn. Hiervan zijn 350.000 woningen middenhuur en betaalbare koop en 250.000 sociale huurwoningen. Naar verwachting worden vanaf 2024 jaarlijks 100.000 woningen gebouwd, waarvan (op termijn) jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 tot woning getransformeerde winkels en kantoren", aldus de minister.

Wetten aanpassen voor meer regie
In een toelichting geeft De Jonge aan het juridisch instrumentarium te willen bijwerken om meer regie te kunnen pakken en de doorlooptijd van bouwprojecten te kunnen versnellen. Dit is nodig om te kunnen bijsturen als op lagere overheidslagen onvoldoende resultaten worden geboekt. Verder wil De Jonge de koppeling tussen financiële middelen en bestuurlijke afspraken versterken. "Dit doen we om de uitvoering van afspraken waar nodig te ondersteunen en de lokale slagkracht te vergroten. Hiermee streven we naar meer duidelijkheid, zekerheid en continuïteit voor de bouwsector, zodat we gezamenlijk onze doelen kunnen waarmaken", aldus de minister.

De eerste reacties van belanghouders waren positief over de daadkracht die De Jonge toont, maar ook de nodige scepsis over wat hij ècht kan bereiken. Het aantal van 100.000 woningen per jaar zal de komende jaren zeker niet gehaald worden, is de verwachting. 

Meer informatie
Kamerbrief over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Nationale Woon- en Bouwagenda


Terug naar overzicht

Veel gezocht