Modelstatuten en -reglementen voor woningcorporatie

11-11-2021 16:01

Aedes en VTW hebben de modelstatuten en -reglementen voor corporaties aangepast. Dat was nodig vanwege wijzigingen in de Woningwet, die naar verwachting per 1 januari 2022 zullen ingaan. En vanwege de invoering per 1 juli 2021 van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

Niet verplicht om statuten onmiddellijk aan te passen

De statuten zijn aangepast in samenwerking tussen Aedes, VTW en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties.

De nieuwe modelstatuten zijn goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw geeft aan dat het niet verplicht is om de statuten per 1 januari 2022 aan te passen. Wijzigingen die voortkomen uit de WBTR moeten wel bij een eerstvolgende wijziging meegenomen worden.

Aedes en VTW adviseren hun leden om bij een volgende statutenwijziging, naast de wijzigingen die voorkomen uit de WBTR, dan ook meteen de wijzigingen van de Woningwet mee te nemen. 

Nieuw: ultrakorte modelstatuten

Je kunt de modelstatuten voor zowel een stichting als voor een vereniging onder dit artikel downloaden. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd.

Nieuw zijn de ultrakorte modelstatuten. Meer informatie hierover vind je in de bijbehorende leeswijzer.

Aedes en VTW hebben ook de verschillende modelreglementen aangepast, zoals het bestuursreglement en het reglement auditcommissie. Het modelreglement commissie maatschappij is nieuw. Deze reglementen vind je ook als download onderaan dit artikel.

Downloads


Terug naar overzicht

Veel gezocht