Minister De Jonge: Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

19-05-2022 15:41

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de middenhuursector gereguleerd. Huurders en kopers worden beter beschermd.

Dit schrijft het ministerie op de website van Rijksoverheid.nl. De maatregelen die de minister wil nemen, zijn breed en omvattend. Het kabinet beoogt het wetsvoorstel nog in 2022 af te hebben. Inwerkingtreding wordt voorzien voor 1 januari 2024.

Middenhuur reguleren
Zo wil het kabinet de aavangshuren in het middensegment reguleren. Dit betekent dat een deel van de vrije sectorhuur straks onder het gereguleerde aanbod gaat vallen. Waarschijnlijk komt de bovengrens tussen de 1000 en 1250 euro huur per maand te liggen. In Utrecht, Zwollen en Doetinchem loopt een proef. De uitkomsten bepalen mede hoe de situatie voor de middenhuur er straks uit gaat zien. 

40% van nieuwbouw voor middengroepen
Ongeveer 350.000 woningen van de aangekondigde 900.000 woningen moet betaalbare koop- of middenhuurwoningen worden. De minister denkt dat dit ook een positief effect heeft voor koopstarters. 

Verlaging huur voor lagere inkomens, verhoging voor hogere inkomens
Het kabinet wil de huren verlagen voor de huurders met de laagste inkomens. Voor huurders die meer verdienen en in een goedkope sociale huurwoning wonen, komt een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Prestatieafspraken over bouw en verduurzaming
De minister kondigt ook prestatieafspraken met Aedes, de VNG en het IPO (Interprovinciaal Overleg) over bouw en verduurzaming. 

Vereenvoudiging huurtoeslag, invoering normhuren en maximale huurgrens verdwijnt
De minister wil de huurtoeslag vereenvoudigen. Hierbij denkt hij onder andere aan invoering van normhuren. Ook wil hij de maximale huurgrens schrappen. 

Lees hier het hele nieuwsbericht van op Rijksoverheid.nl

Aedes: 'Aanpassing huurtoeslag heeft desastreuze gevolgen voor huurders'
Branchevereniging Aedes is heel kritisch op de aangekondigde plannen, met name die over de huurtoeslag en normhuren. Zo schrijft Aedes op de eigen website: "Aedes maakt zich vooral zorgen over wijzigingen van de huurtoeslag. Die is nu afhankelijk van de huurprijs van de woning. Het kabinet wil dat veranderen: de huurtoeslag wordt dan afgeleid van vaste bedragen (normhuren). Zo’n 700.000 bewoners van sociale huurwoningen gaan er dan fors op achteruit. Voor mensen met een laag inkomen worden dan nóg minder woningen betaalbaar. Ook komen die huishoudens meer en meer in dezelfde buurten te wonen, terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid.

Het huidige huurtoeslagsysteem is effectief en werkt goed. De uitvoering kan zeker verbeterd worden, als corporaties een deel van de uitvoering op zich nemen. Maar de huurtoeslag dreigt in de toeslagendiscussie het kind te worden dat met het badwater wordt weggespoeld. Wat Aedes betreft moet de huurtoeslag het instrument blijven waarmee de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid voor betaalbaar wonen neemt." 

Lees hier de hele reactie van Aedes op de plannen van minister De Jonge.

Congres Aedes en VTW op 9 juni met minister De Jonge
Op 9 juni a.s. organiseren Aedes en VTW een gezamenlijk congres met als titel 'Van lobby naar leveren naar nog meer leveren'. Ook minister De Jonge zal aanwezig zijn en zijn plannen toelichten. Dit mag u uiteraard niet missen! Meer informatie en aanmelden voor het congres kan hier voor VTW-leden.


Terug naar overzicht

Veel gezocht