Kamerbrief over prioriteiten volkshuisvesting en MG circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015

26-06-2015 14:38

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de prioriteiten voor de volkshuisvesting vanuit de Rijksoverheid. Ook gaat hij in de brief in op de Staat van de Volkshuisvesting.

Als bijlage bij deze Kamerbrief heeft hij ook de nieuwe MG-circulaire gepubliceerd over de inwerkingtreding van de Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de bijbehorende ministeriële regeling per 1 juli 2015. In de circulaire gaat minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de nieuwe regelgeving, de overgang naar de nieuwe regelgeving, de status van bestaande MG-circulaires en tot slot op de ondersteuning bij de implementatie van de herziene Woningwet.

Lees hier de Kamerbrief 'Prioriteiten volkshuisvesting'

Lees hier de MG-circulaire


Veel gezocht