Handreiking 'Toezicht in de praktijk' gepubliceerd

11-02-2019 14:02

Gedurende 2018 zijn er 15 artikelen op onze website en in onze e-NIEUWS verschenen over 'Toezicht in de praktijk'. Auteurs Gerard Erents en Koos Parie behandelen hierin casussen die zij in hun jarenlange praktijk als bestuurder, toezichthouder en adviseur zijn tegengekomen. 

De 15 voorbeelden zijn gebundeld, voorzien van een nieuwe inleiding en hier en daar aangevuld, te vinden op www.vtw-publicaties.nl 

Zoals de auteurs benadrukken, is de praktijk weerbarstig dan de theorie. Ze schrijven onder meer: "De context waarin dezelfde regels gelden zijn bijna altijd verschillend en bepalen daarmee in hoge mate het oordeel en het uiteindelijke handelen van de raad."

"Over de kloof tussen theorie en praktijk zijn door wetenschappers boeken vol geschreven. Een dergelijke theoretische benadering tref je in deze publicatie niet aan. Er is nooit een ‘ideale’ oplossing, veel meer gaat het om dilemma’s, denkrichtingen en boodschappen." 


Terug naar overzicht

Veel gezocht