Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

21-12-2017 14:19

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT en/of de Regeling van toepassing is.

Voor de arbeidsrechtelijke relatie (als werknemer) heeft de VTW samen met de NVBW de Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie opgesteld. De handreiking bevat als bijlage een model benoemingsbesluit voor de rechtspersonenrechtelijke relatie (als bestuurder in de zin van de wet).

Bekijk de 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie' of download de publicatie direct als pdf. De handreiking bevat als bijlage een model Benoemingsbesluit voor de rechtspersonenrechtelijke relatie (als bestuurder in de zin van de wet). De arbeidsovereenkomst regelt de arbeidsrechtelijke relatie (als werknemer). 

Juridische check

Indien u een op basis van de handreiking opgestelde overeenkomst juridisch wilt laten controleren, dan biedt VTW daartoe de mogelijkheid voor een vast bedrag van € 250 exclusief BTW. De juridische check zal worden uitgevoerd door Nicole Sjoer. Zij is 27 jaar advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ze wordt regelmatig gevraagd te adviseren over de implicaties van de WNT en is betrokken geweest bij het opstellen van de handreiking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen (E sjoer@sjoeradvocatuur.nl, T 030-7551522, M 06-53228435).

Mocht u een bestaand contract willen wijzigen en/of behoefte hebben aan nader advies over de arbeidsovereenkomst, dan geldt daarvoor speciaal voor VTW-leden een gereduceerd tarief.


Terug naar overzicht

Veel gezocht