Essay over de maatschappelijk meerwaarde van toezicht op woningcorporaties

25-10-2017 11:41

Goos Minderman en Meike Bokhorst hebben naar aanleiding van het VTW ledencongres op 6 oktober 2017 een essay geschreven over de maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties. Minderman is hoogleraar Public Governance en toezichthouder, Bokhorst is wetenschappelijk medewerker bij de WRR en de Universiteit Utrecht.

Hoe kan de AW – net als de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) – de maatschappelijke taak van de woningcorporatiesector en het belang van de huurder meer centraal stellen in haar toezichttaak? Om te achterhalen of de ontwikkeling van de AW gebaat is bij een responsief, kansengericht toezicht zoals bij de Inspectie van het Onderwijs moeten we eerst goed begrijpen hoe het externe toezicht van beide sectoren eruitziet en of een vergelijking zinvol en mogelijk is. 

Kern van de conclusies is dat als de AW in haar afwegingen meer de ‘huurder centraal’ zet en de doelmatigheid van het handelen van corporaties ter discussie stelt (naast de rechtmatigheid en de rol van de gemeenten) een veel maatschappelijk relevanter dialoog kan ontstaan. Daarmee kan ook meer vertrouwen groeien tussen AW en corporaties.

Lees hier het essay van Minderman en Bokhorst

Het ledencongres van de VTW over extern en intern toezicht 'Voorbij de afvinkcultuur' (met links naar alle presentaties)

 


Veel gezocht