"Duurzaam wonen voor iedereen" - minister presenteert plannen verduurzaming

01-06-2022 14:54

Minister De Jonge heeft zijn Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo moeten voor 2030 alle slecht geïsoleerderde woningen en gebouwen worden aangepakt. Er komt normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel. De betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt hierbij.

In het beleidsprogramma staat onder meer: "In 2030 zijn onze woningen, scholen, winkels en kantoren veel beter geïsoleerd, is de cv-ketel niet langer de standaard om onze woningen mee te verwarmen, en is koken op gas vrijwel overal vervangen door elektrisch koken. We wekken meer energie zelf op via zonnepanelen, en duurzame bronnen als groen gas, geo- en aquathermie worden dan volop gebruikt om te voorzien in onze resterende energie- en warmtevraag. We bouwen geïndustrialiseerd, circulair en natuurinclusief. Onze leefomgeving is schoner, onze woningen zijn comfortabeler, ons energieverbruik is lager en onze geopolitieke afhankelijkheid van fossiele energie is sterk verminderd."

Doelen
Het kabinet gaat gemeenten en provincies compenseren voor hun uitvoeringskosten. Er komt een nationaal programma ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie en er komt een helder wettelijk kader. Naast de nieuwe Warmtewet wordt er gewerkt aan de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

Tot slot wil het kabinet dat er innovatiever en duurzamer gebouwd en verbouwd gaat worden. Door de bouw te helpen om de kosten te verlagen, de productiviteit te verhogen en verduurzaming zo efficiënter te maken. Om dit mogelijk te maken stimuleert het kabinet innovatieve bouwmethoden en technieken en betere samenwerking binnen de sector. Daarbij zal de bouw ook meer natuurinclusief, emissievrij en circulair moeten gaan werken.

Lees hier het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Download hier het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (pdf, 8 MB)


Terug naar overzicht

Veel gezocht