Consultatie beleidsregels Aw

10-06-2021 07:24

Op 1 juni jl. is de open consultatie gestart van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. De kernvraag daarbij is of de beleidsregels duidelijk en begrijpelijk zijn. Iedereen kan reageren. Na de open consultatie beoordeelt de Aw de reacties en past waar nodig de beleidsregels aan.

Met het wetsvoorstel over Evaluatie van de Woningwet 2015 komt meer ruimte voor de Autoriteit Woningcorporaties om maatwerk te leveren. De Aw wil van "rule based" naar "principle based" toezichthouden. Minder op de detailregels, maar meer vanuit wat de Aw het 'volkshuisvestelijk belang' noemt.

Zoals de Aw schrijft: "[de] beleidsregels beschrijven de wijze waarop de Aw, vanuit vertrouwen in de sector, omgaat met de beoordelingsruimte die de wet op onderdelen geeft. De beleidsregels gaan in als de Woningwet wijzigt."

U vindt de concept beleidsregels hier. (pdf, 67 pagina's)

VTW
De VTW is één van de belanghouders die door de Aw is betrokken bij de voorbereiding van de beleidsregels. Wij hebben in diverse online participatiesessies input en suggesties gegeven in het voortraject. Een reactie voor de open consultatie is momenteel in voorbereiding.

Uw reactie
Iedereen kan reageren op de consultatie. De consultatie staat open tot 21 juni a.s. Wij roepen onze leden op om hier gebruik van te maken. Reacties kunnen gestuurd worden naar: PostbusAw@ilent.nl.


Terug naar overzicht

Veel gezocht