Algemeen WNT-bezoldigingsmaximum 2018 tussentijds geïndexeerd

14-09-2018 08:04

Het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum 2018 is tussentijds geïndexeerd en vastgesteld op € 189.000. Het besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier.

Sinds de Evaluatiewet WNT van 1 juli 2017 heeft de minister van BZK de bevoegdheid om het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum lopende het jaar met terugwerkende kracht te indexeren als het ministersalaris op enig moment tenminste € 500 hoger is dan het WNT-bezoldigingsmaximum. Als gevolg van de recent afgesloten CAO Rijk is dit het geval. De minister van BZK heeft besloten om het WNT-bezoldigingsmaximum voor 2018 met terugwerkende kracht te bepalen op € 189.000. Dit was € 187.000. 

Gevolgen voor corporatiesector
De verhoging met terugwerkende kracht voor 2018 geldt uitsluitend voor het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum en daarmee alleen voor bezoldigingsklasse H van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.
De verhoging kan invloed hebben op de uitvoering van de bezoldigingsafspraken en/of de toepassing van het overgangsrecht in 2018 bij deze woningcorporaties. Dat hangt af van de situatie en de afspraken.

Het besluit heeft geen effect voor de bezoldigingsklassen A-G. 

Geen gevolgen voor VTW-beroepsregel honorering commissarissen
De tussentijdse indexering heeft geen gevolgen voor de bezoldigingsmaxima van de VTW-beroepsregel.


Terug naar overzicht

Veel gezocht