Evaluatie

De Evaluatie van de Woningwet 2015 is in 2020 een nieuwe fase ingegaan. De internetconsultatie is gesloten. Het ministerie zal binnenkort het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer sturen.

Lees hier de visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet (november 2018)

Actuele stand van zaken (17 januari 2020)
Het ministerie van BZK heeft op 30 november 2019 de consultatieversie van de Evaluatie van de Woningwet 2015 en het BTIV bekend gemaakt. Deze stond tot 17 januari 2020 open. Lees hier de consultatiereactie van de VTW op de wijzigingsvoorstellen (pdf, 7 pagina's).

Na veel uitstel heeft de Tweede Kamer op 12 december 2019 gedebatteerd over de Evaluatie van de Woningwet. Een verslag van het debat leest u hier.

De minister heeft aangegeven het wetsvoorstel over de Evaluatie voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.

Documenten 2019

Documenten 2018

Werkgroep VTW
De leden van de werkgroep zijn: Marja de Bruyn, Anja van Gorsel, Heine van Nieuwenhuijze, Jeanine Sanders, Annette Stekelenburg, Anja IJlstra en Koen Westhoff. De werkgroep wordt vanuit de VTW ondersteund door Albert Kerssies (voorzitter) en Hans Geurts (secretaris). In de eerste fase maakte ook Gerrit Willem Kamp deel uit van de klankbordgroep. Hij heeft na 8 jaar zijn commissariaat in de volkshuisvesting. beëindigd.

Klankbordgroep belanghouders
De VTW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van het ministerie voor belanghouders. Ook de Woonbond, Aedes, SVWN, WSW, Aw, IVBN, Vastgoed Belang en VNG namen deel aan deze klankbordgroep.


Veel gezocht