Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

24-05-2017 14:00 - 20:30
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Indicatief programma

14.00              Ontvangst

 

14.15              Trends in de maatschappij

Een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van corporaties en hun relatie met de belanghouders en hoe corporaties daarmee om kunnen gaan en hun maatschappelijk verankering kunnen verbeteren of herwinnen.

Inleider: dr. S.P.M. (Steven) de Waal, oprichter en voorzitter van de Public SPACE Foundation

 

15.45               Stakeholdermanagement en de rol van de RvC

Het belang van stakeholdermanagement voor organisaties, de specifieke eisen die in dit verband aan corporaties worden gesteld en de rol van de RvC.

Moderator: drs. K. (Koos) Parie, adviseur en interim-bestuurder verbonden aan ORKA-Advies

 

17.15               Pauze en broodbuffet     

 

17.45               Besturen en de rol van belanghouders

De eisen van de nieuwe wet en hoe dat in de praktijk wordt uitgewerkt. De dilemma’s die de bestuurder heeft bij verschillende en uiteenlopende verwachtingen van de stakeholders en hoe het toezicht daarop wordt georganiseerd.

Inleider:  drs. L. (Lex) de Boer, bestuurder van Lefier

 

19.15               Bewonersparticipatie

Wettelijk eisen die worden gesteld aan de relatie huurder – verhuurder.

De betekenis van die eisen voor huurdersorganisaties.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewonersparticipatie.

Inleider: S. Gaastra, projectleider  bij Nederlandse Woonbond

 

20.30            Afsluiting

 

Docenten

Lex de Boer is bestuurder van Lefier, een corporatie in Drenthe. In de functies die Lex daarvoor heeft gehad, heeft hij de wereld van woningcorporaties vanuit verschillende perspectieven leren kennen. Zo was hij directeur van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuis-vesting), directeur bij woningcorporatie Portaal en heeft hij gewerkt bij Aedes, het Ministerie van VROM en gemeenten.

 

Sylvo Gaastra – van huis uit opbouwwerker - werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Woonbond en is daar de afgelopen jaren vooral bezig als projectleider vernieuwing huurdersorganisaties. Daarbij staan het verbeteren en vooral vernieuwen centraal. Tot voor kort was Sylvo commissaris bij twee corporaties in het noorden van het land.                                              

 

Steven de Waal is oprichter en voorzitter van de Public SPACE Foundation, een denktank en platform voor maatschappelijk ondernemerschap, een begrip dat hij jaren geleden introduceerde. Hij werkte lange tijd als partner van Boer & Croon in diverse sectoren. Hij doceert o.a. leiderschap en governance aan de Academie voor Leiderschap in Leuven en heeft ervaring als toezichthouder in verschillende sectoren. De volkshuisvesting kent hij o.a. als ontwerper van het systeem van visiteren en voorzitter van de RvT van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

 

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (eeb rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

 

Wanneer en Waar

De masterclass wordt gehouden op:

•          24 mei 2017 in het Beatrixgebouw te Utrecht

De locatie is het Beatrixgebouw in Utrecht, nabij het CS.

 

Deelname

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15. De masterclass staat open voor leden van de VTW alsook voor commissarissen die geen lid zijn van de VTW. De kosten per deelnemer bedragen 615 euro voor leden van de VTW en 870 euro voor niet-leden van de VTW. Leden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslink. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Annulering voor leden en niet-leden is mogelijk door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waar binnen kosteloos geannuleerd kan worden.

 

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass 100% van de kosten.  U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten,  laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 030 - 25 25 785 of mailen naar bureau@vtw.nl.

 

 

 


Terug naar overzicht

Veel gezocht