VTW Lunchwebinar met AW: onverenigbare functies en schijn van belangenverstrengeling bij de G&B-toetsing

05-06-2024 12:00 - 13:00
Teams Webinar online
José Meppelink (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (coördinerend specialistisch inspecteur Aw bij ILT)
1
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens dit lunchwebinar gaan Jose Meppelink (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (cöordinerend specialistisch inspecteur Aw bij ILT) in op onverenigbare functies en de schijn van belangenverstrengeling hetgeen onderdeel uitmaakt van de geschiktheid en betrouwbaarheid toetsing door de Aw. Ze geven aan waar de Aw ruimte ziet en waar niet, dit doen zij onder andere aan de aan de hand van casuïstiek. Ook wordt een toelichting gegeven op het herziene aanvraagformulier zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid dat onlangs werd gepubliceerd.

Woningwet
De Woningwet bevat in artikel 30 lid 6 de volgende 'principle based' bepaling:
"Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de toegelaten instelling of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling."

Beleidsregels Aw en casuïstiek
De Autoriteit wonen (Aw) die toeziet op naleving van de wet- en regelgeving heeft bij de herziening van de Woningwet in 2022 van de wetgever nadrukkelijk ruimte gekregen voor een risicogerichte benadering en concrete gevallen aan de specifieke context te toetsen.
Uit het oogpunt van rechtszekerheid heeft de Aw in beleidsregels op hoofdlijnen aangegeven hoe zij (on)verenigbaarheid en de schijn van belangenverstrengeling beoordeelt. Aan de hand van casuïstiek van de afgelopen jaren wordt aangegeven welke aspecten de Aw bij haar beoordeling betrekt.

Herzien aanvraagformulier Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid
Medio mei publiceert de Aw een herzien Aanvraagformulier Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid. Zij hoopt met dit nieuwe formulier een vollediger beeld te krijgen van de kandidaat en met name op het gebied van mogelijk onverenigbare functies en de schijn van belangenverstrengeling verdere uitvragen te voorkomen en de doorlooptijden te verkorten.

Tijdsindeling programma

- Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, directeur VTW
- Inhoudelijk programma: José Meppelink (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (coördinerend specialistisch inspecteur Aw bij ILT)
- Vragen
Terug naar overzicht

Veel gezocht