VTW Lunchwebinar in samenwerking met Aw over "Onverenigbaarheden"

20-04-2023 12:00 - 13:00
Teams webinar Teams webinar
Bianca van den Heuvel (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (senior inspecteur Aw bij ILT)
1
€ 25
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

In dit lunchwebinar gaan Bianca van den Heuvel (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (senior inspecteur Aw bij ILT) in op de onverenigbaarheden die gelden voor commissarissen. Dit doen zij ook aan de aan de hand van casuïstiek met het oordeel van de Aw.

Onverenigbaarheden
Commissarissen (en bestuurders) dienen hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Dat betekent ook dat bepaalde (neven-)functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van commissaris (of bestuurder) van een woningcorporatie, omdat deze daarmee onverenigbaar zijn.

Woningwet
De Woningwet bevat hierover in artikel 30 lid 6 de volgende 'principle based' bepaling:
"Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de toegelaten instelling of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling."

Beleidsregels Aw
De Autoriteit wonen (Aw) die toeziet op naleving van de wet- en regelgeving heeft hiermee van de wetgever nadrukkelijk ruimte gekregen voor een risicogerichte benadering, het toetsen van concrete gevallen aan de specifieke context en om te handelen in onvoorziene situaties.
Uit het oogpunt van rechtszekerheid heeft de Aw in beleidsregels op hoofdlijnen aangegeven hoe zij (on)verenigbaarheid en belangenverstrengeling beoordeelt.

Tijdsindeling programma

Introductie: Bronia Vermaas-van de Bilt, directeur VTW
Inhoudelijk programma: Bianca van den Heuvel (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (senior inspecteur Aw bij ILT)
Vragen
Afronding
Terug naar overzicht

Veel gezocht