Toezicht met Passie

"Samen geven we het toezicht voor de komende vijf jaar vorm."Van de redactie

De context waarin corporaties werken verandert in een straf tempo en is onomkeerbaar. Die stelling lijkt al sleets. Dan mogen we elkaar de vraag stellen of en hoe die veranderingen al gevolgen hebben gehad voor de wijze waarop de governance bij corporaties functioneert. We laten ons informeren over disruptieve ontwikkelingen maar worden we er ook onrustig van? We lezen over transities op tal van plaatsen in de samenleving maar bespreken we die ook? We besluiten in onze algemene ledenvergadering over de meerjarenstrategie van VTW maar raakt die strategie de manier waarop wij ons vak uitoefenen?


Uit onze comfortzone

Met steun van het VTW-bestuur wil de redactie van Toezicht met Passie met u in gesprek over vier onderwerpen die ons vak zullen beïnvloeden. Die onderwerpen hebben we afgeleid van de meerjarenstrategie. We willen dat doen op een manier die past bij woorden als disruptief en transitie en passie. We willen uit onze comfortzone stappen en nodigen alle leden uit om mee te doen aan wat we een beweging noemen. Tijdens de ALV van november komt de beweging op gang en in de ALV van juni 2017 kijken we wat die ons met elkaar heeft gebracht. We dagen ieder VTW-lid uit om op zijn/haar eigen wijze een bijdrage te leveren aan deze beweging.


4 essays en bijeenkomsten

We hebben vier interessante  mensen gevraagd om een essay te schrijven. Vier mensen uit de sector zullen meteen na publicatie van het essay een reflectie schrijven. Niet als olie op de golven maar op een voorbeeldige manier van openheid en reflectie. Over de inhoud van elk essay organiseren we een bijeenkomst waarin we met elkaar het onderwerp verder uitdiepen en betrekken op ons vak en onszelf. Bijeenkomsten op een bijzondere locatie en met een spannend programma. Voortdurend kunnen leden en betrokken geïnteresseerden, reacties plaatsen, visies delen en bijdragen aan het gesprek. In geschreven woord of gesproken beeld, op de speciale Toezicht met Passie website. Dat kunnen we allemaal! Wij van de redactie nodigen alle leden uit om mee te bewegen en met elkaar tot een visie op ons vak te komen waar we de toekomst mee in kunnen: Toezicht met Passie.


De redactie,

Albert Kerssies
Willem van Leeuwen


Veel gezocht