e-NIEUWS februari 2017 (nr. 1)

Handreiking 'De commissaris en visitatie' gepubliceerd

De handreiking 'De commissaris en visitatie' is vanaf nu te lezen en te downloaden op de speciale website www.vtw-publicaties.nl voor onze VTW handreikingen en publicaties.

Lees verder

Albert Kerssies over Toezicht met passie en lidmaatschapseisen

De VTW krijgt soms vragen van leden hoe de beweging “Toezicht met passie” zich verhoudt tot de lidmaatschapseisen die de VTW stelt. In een korte video geeft VTW directeur Albert Kerssies een reactie op deze vraag.

Lees verder

Interview Rob Slot (Eigen Haard) en Wendy de Jong (GovernanceQ)

Rob Slot is voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. De voormalige Deloitte-partner geldt als deskundige op het gebied van samenwerkings- en (sociale)projectontwikkelingsvraagstukken met name gericht op corporaties en hun beheers- en organisatievraagstukken. Hij sprak met Wendy de Jong - partner van governance-adviesbureau GovernanceQ - over het belang en de invulling van permanente educatie van toezichthouders in de corporatiesector.

Lees verder

Veranderingen rond de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Minister Plasterk heeft op 17 februari een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd om ook alle medewerkers in de publieke sector onder het maximum van het ministerssalaris te brengen (WNT-3). Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet openbaar.

Lees verder

Aedes en VTW onderzoeken accountantskosten

Aedes en VTW  ontvangen van leden signalen dat hun accountantskosten fors stijgen, dat een aantal accountantskantoren zich terugtrekken uit de corporatiesector en dat het lastig is een kantoor te vinden. Corporaties ervaren vergelijkbare problemen met het verzekeren van vastgoed. Aedes en VTW doen daarom een onderzoek onder hun leden.

Lees verder

Bijeenkomst Aedes-benchmark: ‘Het gaat vooral om wat je doet met de resultaten’

De Aedes-benchmark ondersteunt corporaties niet alleen bij het verbeteren van resultaten, maar biedt ook focus bij het opstellen van beleidsplannen en is een goede basis voor het gesprek met toezichthouder en stakeholders. Dat bleek tijdens de bijeenkomst die de VTW samen met Aedes op 20 januari organiseerde voor bestuurders en toezichthouders.

Lees verder

Samenvatting ledentevredenheidsonderzoek 2016

In het najaar van 2016 heeft de VTW een ledenraadpleging laten uitvoeren over de bekendheid en tevredenheid van onze leden met de producten en diensten die de VTW aanbiedt. Hieronder de samenvatting van de resultaten. Het bestuur en het bureau zullen de bevindingen - waar mogelijk - meenemen in de uitwerking van de VTW jaarplannen.

Lees verder