Handreiking 'De commissaris en visitatie' gepubliceerd

De handreiking 'De commissaris en visitatie' is vanaf nu te lezen en te downloaden op de speciale website www.vtw-publicaties.nl voor onze VTW handreikingen en publicaties.

De handreiking was in november 2016 al te vinden via H5 Mag, maar is nu ook in onze eigen online omgeving beschikbaar.

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die bestuur en RvT dragen voor de uit te voeren visitatie, ligt actieve betrokkenheid van de RvT in het hele visitatietraject voor de hand. In de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de visitatie heeft de RvT een belangrijke rol. Dit geldt voor:

De handreiking kunt u vinden op: http://www.vtw-publicaties.nl/de-commissaris-en-visitatie/ of via H5mag: http://vtwsvwn.h5mag.com/de_commissaris_en_visitatie/cover

Sinds de invoering van de Woningwet in juli 2015 zijn corporaties wettelijk verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Leden van de VTW en/of Aedes hadden die verplichting overigens al sinds 2007.


Terug