Bijeenkomst Aedes-benchmark: ‘Het gaat vooral om wat je doet met de resultaten’

De Aedes-benchmark ondersteunt corporaties niet alleen bij het verbeteren van resultaten, maar biedt ook focus bij het opstellen van beleidsplannen en is een goede basis voor het gesprek met toezichthouder en stakeholders. Dat bleek tijdens de bijeenkomst die de VTW samen met Aedes op 20 januari organiseerde voor bestuurders en toezichthouders.

Is een AA-score altijd het beste? ’Kijk vooral naar het bredere perspectief,' hield directeur Albert Kerssies van de VTW de zaal voor. Toezichthouders hebben met de Aedes-benchmark een extra bron van informatie. Deze kunnen ze zelf tot zich nemen via het Aedes-benchmarkcentrum. De inlogcode daarvan kunnen ze krijgen via de bestuurder.

Meer balans
Veel verbeteringen bij de corporatie komen mede door de Aedes-benchmark, vertelde Hedy van den Berk, bestuurder bij de Rotterdamse corporatie Havensteder. ‘Er is meer balans gekomen. Waar voorheen vooral de focus lag op de financiële situatie, is er nu ook aandacht voor wonen en bewoners.’ Onderbouw je resultaten en voer hierover een goed gesprek met de toezichthouder. ‘Onze huismeesters zijn hard nodig. Dus accepteren we de kosten die daarbij horen.’ 

Zeepkist
Hoe leg je stakeholders en medewerkers uit dat je ondanks inspanningen nog steeds een CC-positie hebt? Ingrid de Boer, bestuurder bij Woonbedrijf Eindhoven ziet er geen probleem in. ‘Wij zijn op huurdersoordeel van een A naar C gedaald. Ik ben op de zeepkist gaan staan en met alle medewerkers in gesprek gegaan. Die letter heeft ons wakker geschud. Nu gaan we ons richten op verbetering.’ Een van de toezichthouders van Woonbedrijf viel haar bij en benadrukte dat een B-score geen harde eis is voor de volgende editie. ‘Maar ik verwacht wel duidelijke stappen.’

Basis voor toelichting
Hester van Buren (bestuurder Rochdale) bevestigt dat communicatie over de resultaten belangrijk is om medewerkers gemotiveerd te houden. ‘Daar besteden we veel aandacht aan. De bedrijfslasten zijn gedaald, dat is goed nieuws. We vieren onze successen. Huurders vinden Rochdale gelukkig weer een betrouwbare organisatie. De transparantie van de Aedes-benchmark helpt daarbij.’

Adrie Tukker, bestuurder bij woonstichting Nieuw-Lekkerland bespreekt de Aedes-benchmark uitgebreid met de huurdersorganisatie. ‘Het is een goede basis om prestaties en beleid toe te lichten. De simpelheid van het instrument maakt dat het eenvoudig te bespreken is. Toen het huurdersoordeel was gedaald hebben we verschillende acties ondernomen en deze uitgebreid besproken met de huurdersvereniging.’ 

(Dit artikel is eerder gepubliceerd op Aedes.nl) 


Terug