Aedes en VTW onderzoeken accountantskosten

Aedes en VTW  ontvangen van leden signalen dat hun accountantskosten fors stijgen, dat een aantal accountantskantoren zich terugtrekken uit de corporatiesector en dat het lastig is een kantoor te vinden. Corporaties ervaren vergelijkbare problemen met het verzekeren van vastgoed. Aedes en VTW doen daarom een onderzoek onder hun leden.

Aedes heeft haar leden gevraagd om een korte online vragenlijst in te vullen. Zij krijgen daarin ook de mogelijkheid suggesties te doen om de accountantskosten terug te dringen. Leden van RvC-auditcommissies ontvangen van de VTW een verzoek om hun ervaringen en suggesties te melden. Aedes en de VTW benutten de resultaten voor het gesprek met de belangrijkste stakeholders: het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De vragenlijst kon tot en met 10 februari ingevuld worden. De gegevens worden gebruikt om op sectorniveau te rapporteren. Deelnemers ontvangen de resultaten van het onderzoek via e-mail. Leden zullen ook op hoofdlijnen geïnformeerd worden over de uitkomsten.


Terug