e-NIEUWS januari 2017 (nr. 1)

Stand van zaken Veegwet Wonen

Voor het Kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Veegwet Wonen. Dit is een wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten op het gebied van de volkshuisvesting. Toch gaat het hier niet alleen om enkel 'technische wijzigingen'. 

Lees verder

Meld u aan voor de bijeenkomst 'Toezicht en bestuur' met Jaap Winter, Karin van Dreven en Jacobine Geel op 28 januari

Themabijeenkomst: 'Toezicht en bestuur' 28 januari 
Op 28 januari vindt de eerste themabijeenkomst van de beweging 'Toezicht met Passie' plaats op de SS Rotterdam. We gaan, onder begeleiding van Jacobine Geel, in gesprek over het thema: 'Toezicht en bestuur'. 

Lees verder

Interview Joke Storm, auteur 'De duit en de fluit'

Joke Storm is voorzitter van de raad van commissarissen van Groen Wonen in Vlist. Sinds 2002 leidt zij bovendien het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Storm maakte carrière in de zorg en was onder meer bestuurder van thuiszorgorganisatie Thebe in Tilburg.

Lees verder

Nieuw PE aanbod: Intervisiegroep voor voorzitters RvC

De VTW vindt het belangrijk dat in het PE-aanbod voor commissarissen meer aandacht is voor de ontwikkeling van softskills die nodig zijn voor het vak toezicht houden. Commissarissen kunnen al deelnemen aan inspiratiegroepen die de VTW aanbiedt. Graag brengt de VTW ook onderstaande toevoeging aan het PE-aanbod onder uw aandacht: een intervisiegroep voor RvC / RvT voorzitters.

Intervisie
Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers elkaars gedrag kritisch en openlijk kunnen bespreken. Een veilige en vertrouwde omgeving is hierbij nodig.

Lees verder

Prijs beste RvC jaarverslag: juryrapport en artikel 'Goed bestuur en toezicht'

In de ALV van 24 november zijn de prijzen voor het beste RvC jaarverslag uitgereikt. Het complete juryrapport is nu beschikbaar. In het eerstvolgende nummer van het tijdschrijft 'Goed Bestuur en Toezicht' zal een artikel worden gepubliceerd 'Digitaal over taal: een technologisch analyse van RvC jaarverslagen.'

Lees verder

Onderzoek Aedes: meer nieuwbouw en energiebesparing

Branchevereniging Aedes heeft in het kader van de jaarlijkse Corporatiebarometer een onderzoek uitgevoerd onder corporatiebestuurders. De uitkomst is dat woningcorporaties zich de komende jaren meer op nieuwbouw en het energiezuinig maken van sociale huurwoningen richten. De meeste corporatiebestuurders hebben vertrouwen in de financiële positie van hun corporatie. 

Lees verder