Nieuw PE aanbod: Intervisiegroep voor voorzitters RvC

De VTW vindt het belangrijk dat in het PE-aanbod voor commissarissen meer aandacht is voor de ontwikkeling van softskills die nodig zijn voor het vak toezicht houden. Commissarissen kunnen al deelnemen aan inspiratiegroepen die de VTW aanbiedt. Graag brengt de VTW ook onderstaande toevoeging aan het PE-aanbod onder uw aandacht: een intervisiegroep voor RvC / RvT voorzitters.

Intervisie
Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers elkaars gedrag kritisch en openlijk kunnen bespreken. Een veilige en vertrouwde omgeving is hierbij nodig.

De groep bestaat uit 5-8 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar, maar zijn wel allemaal voorzitters van een RvC van een woningcorporatie.

Er worden 6 intervisiebijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Doordat de groep regelmatig bij elkaar komt ontstaat een ‘leer community’, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staan.   

Deelnemers brengen zelf hun casus in. Doordat de casus door de deelnemers op systematische wijze wordt onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit.

De begeleide intervisie richt zich op de ontwikkeling van competenties: bestuurlijk inzicht, integriteit en moreel besef, authenticiteit, onafhankelijke oordeelsvorming, voorzittersvaardigheden, zelfreflectie.

De deelnemers vergroten hun inzicht van:

De intervisiegroep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) geaccrediteerd leiderschapscoach. Ze heeft jarenlange ervaring als voorzitter van een RvC van een woningcorporatie.

Inschrijving is voor een cyclus van 6 bijeenkomsten. Kosten bedragen € 1770, excl. BTW, voor de gehele cyclus. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.

Maximaal aantal PE-punten bij aanwezigheid: 21. 

De groep gaat van start bij een minimum aantal inschrijvingen van 5 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u terecht bij info@ivonebergsma.nl, T 0655366079.


Terug