Interview Joke Storm, auteur 'De duit en de fluit'

Joke Storm is voorzitter van de raad van commissarissen van Groen Wonen in Vlist. Sinds 2002 leidt zij bovendien het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Storm maakte carrière in de zorg en was onder meer bestuurder van thuiszorgorganisatie Thebe in Tilburg.

Het heeft Storm haar hele loopbaan verbaasd dat het onvoldoende lukt om vrouwen tot de top van het maatschappelijke leven te laten doordringen. Ook in de corporatiewereld is dat nog steeds het geval. In haar boek "De duit en de fluit" - waarvan het eerste exemplaar op 17 februari a.s. in Den Haag wordt overhandigd aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) - gaat Storm in op de taboes die naar haar mening de oorzaak zijn van het beperkte aantal vrouwen op topposities. Dat doet zij onder meer door openhartig te vertellen over haar eigen ervaringen in Nederlandse bestuurskamers.

Waarom dit boek?
Met De duit en de fluit wil ik vrouwen inspireren voor zichzelf op te komen en ambitieus te zijn. We leven in een tijd waarin vrouwelijke leiderschapskwaliteiten harder nodig zijn dan ooit. In mijn boek heb ik geprobeerd levenslessen en ervaringen om te zetten in adviezen over het bereiken van de top. Ik heb daarbij niet geprobeerd gevoeligheden te vermijden, maar ga juist in op taboes die er nog steeds heersen over het onderwerp. Het is een uitnodiging aan mannen en vooral vrouwen om een omgeving te creëren waarin vrouwen meer ruimte krijgen om hun talent en kwaliteiten tot hun recht te laten komen. 

Hoe is het in de corporatiewereld gesteld met diversiteit?
Als ik op een bijeenkomst van commissarissen ben zijn er nog steeds aanzienlijk meer mannen dan vrouwen. Er is de laatste jaren een kleine verbetering zichtbaar, maar de sector heeft naar mijn mening nog steeds een zeer masculien gedreven cultuur. Dat trekt onvermijdelijk meer mannen aan dan vrouwen, waardoor je zowel onder bestuurders als commissarissen ziet dat het aantal mannen onevenredig blijft toenemen. Mensen zoeken nu eenmaal herkenning. Een vrouw presenteert zich vaak wat anders, stelt andere vragen, legt andere accenten. Dat zorgt er niet zelden voor dat zij tijdens sollicitatiegespreken voor een bestuurlijke of toezichthoudende rol afvallen. Er is echt een cultuurverandering nodig om die cirkel te doorbreken.    

Waarom is er binnen de sector behoefte aan meer vrouwen op topposities?
Als je de sector meer door vrouwen laat vertegenwoordigen heeft dat beslist een positief effect op het imago. Vrouwen hebben een sterke focus op verbinden, samenwerken en de menselijke maat. Zij zijn naar mijn mening beter in staat het wijdverbreide misverstand dat huurders voor corporaties vaak niet op de eerste plaats komen recht te zetten. Daar komt bij dat vrouwen beter in staat zijn kritisch naar zichzelf te kijken, iets wat binnen de corporatiesector nog onvoldoende gebeurt. Daarnaast hebben we doorgaans minder de behoefte om te benadrukken hoe groot of belangrijk de organisatie is die je vertegenwoordigt. Toen ik op een bijeenkomst niet direct kon vertellen hoeveel wooneenheden mijn corporatie had, werd ik door een deel van de aanwezige mannen toch wat vreemd aangekeken. Begrijp me niet verkeerd, ik houd geen pleidooi voor een sector zonder mannen. Maar aan een betere balans is absoluut behoefte. Ik hoop dat mijn boek daar een bijdrage aan gaat leveren.”

 Redactioneel: De VTW ziet de laatste jaren dat de man - vrouw verhouding in haar ledenbestand steeds evenwichtiger wordt. Momenteel is het percentage vrouwen 31%.  Het bestuur (3 mannen, 3 vrouwen) vindt het een goede ontwikkeling als het percentage de komende jaren verder stijgt. Ook ziet de VTW steeds jongere toezichthouders toetreden tot het ledenbestand.


Terug