Prijs beste RvC jaarverslag: juryrapport en artikel 'Goed bestuur en toezicht'

In de ALV van 24 november zijn de prijzen voor het beste RvC jaarverslag uitgereikt. Het complete juryrapport is nu beschikbaar. In het eerstvolgende nummer van het tijdschrijft 'Goed Bestuur en Toezicht' zal een artikel worden gepubliceerd 'Digitaal over taal: een technologisch analyse van RvC jaarverslagen.'

Deze analyse, geschreven door Philippe Sprenger, Bob Joormann en Albert Jan Stam van Berenschot, gaat nader in op de methodiek en analyse van de onderzochte jaarverslagen van VTW leden.

De VTW is voornemens ook in 2017 weer de prijzen voor het 'beste RvC jaarverslag' uit te reiken. De bestaande handreiking zal ook waren geëvalueerd en aangepast aan de nieuwste inzichten.

Het volledige juryrapport van Paulus Jansen, Edith Hooge en Peter Hendriks kunt u hier lezen.

Eerder verschenen artikel over uitreiking prijzen op 24 november 2016 Parteon en Woongenoot 

Eerder verschenen artikel over uitreiking prijs aan woningstichting Valburg


Terug