e-NIEUWS augustus 2015 (nr.1)

VTW ledencongres 18 september 'Toezicht op de woningcorporatie van de toekomst'

"Met de nieuwe Woningwet heeft het externe toezicht haar positie verstevigd en ook de huurders organisaties staan steviger op de kaart. Maar bevordert dat nu onafhankelijk effectief intern toezicht? En is de bepleite externe invloed nu wel stevig genoeg? Twee vragen die zeker op 18 september aan de orde komen en een goede discussie waard zijn. Doet u ook mee aan die discussie?"

Met deze woorden nodigt dagvoorzitter Jan van der Moolen u nogmaals van harte uit om deel te nemen aan het VTW ledencongres op 18 september a.s. in Hilton Royal Parc in Soestduinen. Als lid van de VTW heeft u al een uitnodiging ontvangen. Er hebben zich inmiddels al meer dan 125 leden aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld? U bent van harte welkom!

Lees verder

Vacatures in het VTW bestuur

De VTW heeft twee vacatures voor bestuursleden. U bent als lid van de VTW van harte uitgenodigd om te solliciteren op één van de beschikbare vacatures. De eerste vacature is ontstaan door het terugtreden van Marian Louppen. De beoogde kandidaat kon helaas niet benoemd worden wegen het aanvaarden van een bestuurlijke functie. Hierop is de vacature opnieuw opengesteld.
De tweede vacature is ontstaan omdat mevrouw Bakker-van den Berg aan het einde van haar 1e termijn als bestuurslid is gekomen. Zij komt in aanmerking voor herbenoeming en zij heeft aangegeven ook graag herbenoemd te willen worden. Statutair gezien geldt een herbenoeming als een nieuwe benoeming, waarvoor ook dezelfde procedure gevolgd dient te worden.

Lees verder

Uitkomsten van benchmark onderzoek commissarissen (deel 3 en 4)

De Raad van Commissarissen (RvC) geeft in 2014 voor het eerst haar werkgeversrol de hoogste prioriteit. De laagste prioriteit is nog steeds weggelegd voor relatiebeheer (met aandeelhouders en overige belanghebbenden). Dat blijkt uit het jaarlijkse Grant Thornton commissarissenonderzoek, editie 2014/2015, waaraan dit jaar 216 commissarissen en 5 secretarissen van RvC’s deelnamen. Het onderzoek gaat over beursgenoteerde bedrijven, andere bedrijven en semi-publieke organisaties. Ook VTW leden hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Lees verder

Nieuwe bijeenkomsten BZK en VTW over 'Woningwet op weg'

Het ministerie van BZK organiseert de komende maanden weer een aantal regionale bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Aan deze 'Woningwet op weg' bijeenkomsten werkt ook de VTW mee. Directeur Albert Kerssies verzorgt een workshop over de governance bij woningcorporaties. Tevens zijn we aanwezig met een stand voor vragen over het toezicht onder de nieuwe wet.

Lees verder

Artikel 'Commissaris nieuwe stijl' in Aedes Magazine

In Aedes Magazine van juli/augustus 2015 wordt ook aandacht besteed aan het intern toezicht en de rol van de commissaris. De titel van het artikel luidt: "Gezocht: commissaris nieuwe stijl."

Lees verder

Borgstelsel voegt veel waarde toe aan de volkshuisvesting

De WSW-borging is van onschatbare waarde voor de sector  en ‘goudgerand’. De spelregels in het Reglement van Deelneming en de richtlijnen van WSW zijn redelijk en billijk. Wel is het advies meer evenwicht aan te brengen in de relatie tussen WSW en zijn deelnemers. Dat is de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar het Reglement van Deelneming.

Lees verder

Onderzoek Aedes en Woonbond over passend wonen

Aedes en de Woonbond zijn van start gegaan met een onderzoek naar scheefwonen. Het onderzoek vloeit voort uit het sociaal huurakkoord dat ze in juni 2015 sloten. In het onderzoek wordt gekeken naar de definitie van scheefwonen (huurders die of in een te duur of in een te goedkope woning wonen), de omvang ervan landelijk en in verschillende regio’s en de mogelijke oplossingen om passend wonen meer mogelijk te maken.

Lees verder

'U wordt gemaximeerd!' - prof. dr. G. Minderman over gevolgen Wet bestuur en toezicht

Op 2 september presenteert prof. dr. G. Minderman op het symposium 'U wordt gemaximeerd!' de uitkomsten van zijn onderzoek naar de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht.  Hierdoor krijgt u inzicht in de beleving en waardering van de normering van het aantal nevenfuncties. Het onderzoek loopt vooruit op de evaluatie van deze wet die eind 2015 uitgevoerd moet worden.
  

Lees verder

Onderzoek corporaties: meer invloed huurdersorganisaties

Huurders krijgen in de Woningwet meer invloed op het beleid van corporaties. Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties dat ook willen. Zij zijn van plan om huurders op een andere manier te betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Dat vraagt wel een inspanning van corporaties én van huurders.

Lees verder

Congres Marktwaarde en vastgoedsturing op 9 december (Deloitte)

Deloitte organiseert op 9 december a.s. het congres 'Marktwaarde en vastgoedsturing' voor bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties. Woningcorporaties worden verplicht om hun vastgoed te gaan waarderen op marktwaarde in de jaarrekening 2016. Welke voor- en nadelen zijn er? Welke kansen, aandachtspunten, maar ook risico's zijn er?  

Lees verder