Borgstelsel voegt veel waarde toe aan de volkshuisvesting

De WSW-borging is van onschatbare waarde voor de sector  en ‘goudgerand’. De spelregels in het Reglement van Deelneming en de richtlijnen van WSW zijn redelijk en billijk. Wel is het advies meer evenwicht aan te brengen in de relatie tussen WSW en zijn deelnemers. Dat is de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar het Reglement van Deelneming.

Tijdens een bijeenkomst op 24 juni in Bunnik voor bestuurders en commissarissen van corporaties lichtten René Maatman en Ton van Welie van de onafhankelijke onderzoekscommissie hun conclusies en aanbevelingen toe. Het door hun uitgevoerde onderzoek richtte zich op de vraagstelling van ‘redelijkheid en billijkheid’ van de regels met betrekking tot de zekerheidsrechten van WSW. Een vraag die corporaties vorig jaar stelden in het kader van het verzoek van WSW tot ondertekening van een volmacht waarmee WSW hypotheek kan vestigen op het bezit van de corporatie.

De commissie onderscheidt met betrekking tot de financiële dienstverlening twee gescheiden werelden met ieder hun eigen regels. Enerzijds is er de wereld van de zakelijke rechten, waar banken gebruik van maken bij de ‘stand alone’-financiering. Anderzijds die van de contractuele afspraken waar WSW gebruik van maakt. Willekeurig ‘shoppen’ tussen elementen uit die verschillende werelden kan niet. De commissie waarschuwt om “niet in een wereld te belanden waarin corporaties bij nader inzien niet willen zijn”.

Omdat WSW met corporaties alleen contractuele afspraken heeft, geeft de commissie aan dat WSW alert moet zijn en snel moet kunnen acteren om zo nodig zijn positie zeker te kunnen stellen. De commissie geeft ook aan dat WSW oog moet hebben voor de belangen van de corporaties en heeft een aantal aanbevelingen voor WSW.

Opvolging aanbevelingen
Op dit moment geeft WSW expliciet opvolging aan de aanbevelingen uit het rapport van de commissie. WSW maakt zichtbaar dat de organisatie belang hecht aan meer evenwicht in de relatie tussen WSW en zijn deelnemende corporaties. Samengevat betekent dit dat WSW bij verzoeken voor vrijgave van onderpand nadrukkelijk het door corporaties aangegeven ‘belang’ betrekt bij de beoordeling van het verzoek. Verder kunnen  corporaties uitgebreider bezwaar  aantekenen tegen beslissingen van WSW doordat de gronden van bezwaar bij de Commissie van Advies worden uitgebreid. WSW legt voortaan jaarlijks verantwoording af over zijn werkwijze en beoordelingen.

Welk onderpand?
WSW vindt het belangrijk de herziene Woningwet goed uit te voeren en daarin alle corporaties vanuit een gelijke uitgangssituatie (per 30 juni 2015) te beoordelen en te behandelen. De keuze voor het systeem van contractuele afspraken en de consequenties daarvan betekent dan de inzet van alle bezit bij WSW, tenzij het bezit bezwaard is door een derde. WSW heeft inmiddels een verzoek hiertoe gedaan aan de corporaties.    

Lees meer informatie op de website van het WSW


Terug