Onderzoek Aedes en Woonbond over passend wonen

Aedes en de Woonbond zijn van start gegaan met een onderzoek naar scheefwonen. Het onderzoek vloeit voort uit het sociaal huurakkoord dat ze in juni 2015 sloten. In het onderzoek wordt gekeken naar de definitie van scheefwonen (huurders die of in een te duur of in een te goedkope woning wonen), de omvang ervan landelijk en in verschillende regio’s en de mogelijke oplossingen om passend wonen meer mogelijk te maken.

ABF Research voert het onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek zijn eind september 2015 bekend. Aedes en de Woonbond verbinden consequenties aan deze resultaten, zoals afgesproken in het sociaal huurakkoord. Aedes en de Woonbond gaan de uitkomsten gebruiken in het debat over het verder vormgeven van het huurbeleid voor de komende jaren. Aedes laat het onderzoek begeleiden door een klankbordgroep van directeur-bestuurders van woningcorporaties.

(bron: Aedes.nl)


Terug