Onderzoek corporaties: meer invloed huurdersorganisaties

Huurders krijgen in deWoningwet meer invloed op het beleid van corporaties. Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties dat ook willen. Zij zijn van plan om huurders op een andere manier te betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Dat vraagt wel een inspanning van corporaties én van huurders.

Meer informatie over het onderzoek onder corporaties over de invloed van huurdersorganisaties  vindt u op de website van Aedes. Ook het rapport is daar te downloaden of te lezen.

 

 


Terug