e-NIEUWS mei 2015 (nr. 2)

Ledenbijeenkomst ‘Toezien in legitimiteit’ 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei jl. organiseerde de VTW een ledenbijeenkomst rond de nieuwe VTW publicatie ‘Toezien in legitimiteit’ geschreven door Willem van Leeuwen en Paul Doevendans. De beide auteurs hebben in opdracht van de VTW een handreiking geschreven over het thema legitimiteit.

Lees verder

Save the date: vrijdag 18 september VTW ledendag met congres over toekomst van toezicht

Reserveer vrijdagochtend 18 september a.s. alvast in uw agenda voor de VTW ledendag! De VTW organiseert die ochtend in Hilton Soestduinen een congres over de toekomst van toezicht in woningcorporaties.

Lees verder

Informatiebijeenkomsten Aedes over nieuwe Woningwet

De nieuwe Woningwet betekent veel werk voor corporaties. Wat verandert er voor bestuur en toezicht? Hoe begin je met de implementatie? Kies je voor een administratieve scheiding of een juridische splitsing? Aedes organiseert daarom in juni 2015 twee series bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Directeur-bestuurders zijn samen met hun toezichthouders op drie plaatsen in het land welkom op een van de bijeenkomsten over de gevolgen van de wet voor de aansturing van woningcorporaties.

Lees verder

Startbijeenkomst 'Woningwet op weg' op 17 juni a.s.

Op 1 juli gaat de nieuwe Woningwet 2015 in. Oriënteert u zich op de gevolgen van de wet voor uw organisatie? Wilt u het fijne weten van de invoering van de wet, governance, prestatieafspraken, corporatiefinanciën of de rol van huurders? Bent u op zoek naar voorbeelden en inspiratie van andere organisaties? Wilt u bijgepraat worden door experts? Meld u dan aan voor de Woningwet Op Weg bijeenkomst, woensdag 17 juni in Nieuwegein.

Lees verder

Bijeenkomst WSW over rapport 'redelijkheid en billijkheid rechten WSW' op 24 juni a.s.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2013 aan corporaties verzocht een volmacht te verstrekken, gebaseerd op het Reglement van Deelneming van het WSW. Hier zijn vragen ontstaan over de redelijkheid en billijkheid van de rechten van het WSW. Daarom heeft het WSW besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen.
Het rapport wordt op 24 juni a.s. in een bijeenkomst toegelicht.

Lees verder

CFV: uitkomst themaonderzoek zorgvastgoed bij woningcorporaties

Voor de corporatiesector als geheel lijkt het risico dat zorgcomplexen en ander zorgvastgoed kunnen vormen voor woningcorporaties beperkt. Wel kunnen verliezen ontstaan op zorgvastgoed en kan bij een beperkt aantal individuele corporaties de continuïteit onder druk komen te staan. Dat is de conclusie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in zijn vandaag gepubliceerde rapport over het themaonderzoek zorgvastgoed.

Lees verder