Bijeenkomst WSW over rapport 'redelijkheid en billijkheid rechten WSW' op 24 juni a.s.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2013 aan corporaties verzocht een volmacht te verstrekken, gebaseerd op het Reglement van Deelneming van het WSW. Hier zijn vragen ontstaan over de redelijkheid en billijkheid van de rechten van het WSW. Daarom heeft het WSW besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen.
Het rapport wordt op 24 juni a.s. in een bijeenkomst toegelicht.

Op deze bijeenkomst worden corporaties geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de redelijkheid en billijkheid van het Reglement van Deelneming. 

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan kunt u zich aanmelden via de website van het WSW.


Terug