CFV: uitkomst themaonderzoek zorgvastgoed bij woningcorporaties

Voor de corporatiesector als geheel lijkt het risico dat zorgcomplexen en ander zorgvastgoed kunnen vormen voor woningcorporaties beperkt. Wel kunnen verliezen ontstaan op zorgvastgoed en kan bij een beperkt aantal individuele corporaties de continuïteit onder druk komen te staan. Dat is de conclusie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in zijn vandaag gepubliceerde rapport over het themaonderzoek zorgvastgoed.

Lees meer informatie op de website van het CFV. Hier is ook het rapport te downloaden.  

 


Terug