Ledenbijeenkomst ‘Toezien in legitimiteit’ 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei jl. organiseerde de VTW een ledenbijeenkomst rond de nieuwe VTW publicatie ‘Toezien in legitimiteit’ geschreven door Willem van Leeuwen en Paul Doevendans. De beide auteurs hebben in opdracht van de VTW een handreiking geschreven over het thema legitimiteit.

Toelichting op legitimiteit en legitimering
VTW directeur Albert Kerssies opende de bijeenkomst met een korte inleiding over hoe de VTW tegen legitimiteit aankijkt. Hierbij ging hij onder meer in op het initiatief 'De Aanspreekbare Commissaris'. De RvC moet tegenwoordig herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor en door de belanghouders van de corporatie. Co-auteur Willem van Leeuwen nam de aanwezigen daarna mee in een toelichting op de publicatie.
Hij ging onder meer in op de twee delen van de publicatie: de legitimiteit van de RvC en de legitimiteit van de woningcorporatie.

Uitreiking publicatie
Voorzitter Heino van Essen reikte vervolgens het eerste exemplaar van 'Toezien in legitimiteit' uit aan Johan Remkes, voorzitter van de RvC van Portaal Wonen.

Paneldiscussie
Co-auteur Paul Doevendans leidde vervolgens een paneldiscussie met zes deelnemers over hoe zij tegen legitimering aankijken: naast Johan Remkes en Heino van Essen namen ook Jan Roose (voorzitter RvC RWS Goes), Moniek van Balen (bestuurder Uwoon Harderwijk), Teddy Vrijmoet (voorzitter huurdersvereniging Standvast Beuningen) en Ties de Ruijter (algemeen directeur LSA, Landelijk Samenwerkingsverband Actie bewoners).

De kern van de discussie was dat je gewoon aan de slag moet gaan als corporatie, als bestuurder en als intern toezichthouder. Laat zien wat je doet, communiceer daar helder over en geef ruimte voor actieve inbreng van je belanghouders.

Publicatie
De publicatie 'Toezien in legitimiteit' is hier te downloaden.


Terug