e-NIEUWS april 2015 (nr. 2)

ALV 20 april: "Stappen voorwaarts voor verdere verbetering intern toezicht"

De VTW heeft op maandag 20 april een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De leden moesten beslissen over de nieuwe Governancecode 2015, de lidmaatschapseisen en een voorstel voor een beroepsregel voor de bezoldiging van commissarissen.

Lees verder

Nieuwe website en logo voor VTW

Op maandag 20 april heeft de VTW tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw logo gepresenteerd en een vernieuwde website gelanceerd. De website is op een aantal punten verbeterd, onder meer de zoekfunctie en de toevoeging van 'tags'. Verder is de site prettiger leesbaar en overzichtelijker ingedeeld. De meeste en belangrijkste informatie is al overgezet. De komende weken volgen nog sommige kleinere onderwerpen.

PE registratie
Met de start van de vernieuwde website is het voor leden ook mogelijk om hun behaalde PE- punten te registreren via de leden login.

Lees verder

RvC Pré Wonen: "Goed toezicht start bij de essentie."

De VTW geeft in 2015 een nieuwe impuls aan 'De aanspreekbare commissaris' en de campagne 'Wij toetsen ons toezicht'. In dit kader voert Derk Windhausen in opdracht van de VTW een aantal gesprekken met RvC's / RvT's over hoe zij omgaan met hun aanspreekbaarheid. Deze bijdrage gaat over de initiatieven die de RvC van Pré Wonen heeft genomen om haar maatschappelijke aanspreekbaarheid te vergroten.

Inleiding
Vanuit de wens om zich verder te professionaliseren en geïnspireerd door het experiment van de VTW en Platform31, heeft de RvC van Pré Wonen eerst een serie gesprekken gevoerd met belanghebbenden en daarna een netwerkbijeenkomst voor interne toezichthouders georganiseerd.Voorzitter van de RvC mevrouw Mimi Rietdijk en deelnemer aan de netwerkbijeenkomst de heer Jaap Pop, voorzitter van de Raad van Toezicht van een regionale zorginstelling en RvT-lid van het regionale ziekenhuis, delen hun ervaringen.

Lees verder

Parlementaire Enquêtecommissie kijkt met "grote tevredenheid" terug in evaluatie

De Parlementaire enquêtecommissie heeft de evaluatie van de werkzaamheden van de commissie aan de Tweede Kamer gezonden. In deze brief schrijft de commissie "met grote tevredenheid" terug te kijken op de enquête. Hiervoor wordt een aantal inhoudelijke redenen genoemd:

Lees verder

SOM Seminar op 2 juni a.s. over nieuwe Woningwet

De Woningwet gaat in op 1 juli 2015. Raden van Toezicht moeten aan projecten groter dan € 3 miljoen goedkeuring verlenen. Wat is de impact op lopende projecten en welke eisen stelt dit aan nieuwe projecten en samenwerkingen?
Seminars op Maat organiseert op 2 juni a.s. een seminar over de gevolgen van de nieuwe Woningwet.

Lees verder

ERLY masterclasses voor commissarissen

In aanvulling op het masterclass aanbod van de VTW biedt organisatieadviesbureau ERLY, in samenwerking met de VTW, ook masterclasses aan speciaal voor commissarissen bij woningcorporaties.

Lees verder

Congres Marktwaarde en Vastgoedsturing 3 juni a.s.

Woningcorporaties worden verplicht om hun vastgoed te gaan waarderen op marktwaarde in de jaarrekening 2016. Welke voor- en nadelen zijn er voor u? Welke kansen, aandachtspunten, tips, suggesties maar ook risico’s zijn er voor u? Uw jaarlijkse resultaten kunnen flink gaan schommelen door de op- en neergaande waarde van uw bezit. Om u te helpen de juiste keuzes te maken organiseert Deloitte Academy een congres waarbij de bestuurlijke kant belicht wordt en verdiepende en praktische workshops voor de organisatorische kant.

Lees verder