Parlementaire Enquêtecommissie kijkt met "grote tevredenheid" terug in evaluatie

De Parlementaire enquêtecommissie heeft de evaluatie van de werkzaamheden van de commissie aan de Tweede Kamer gezonden. In deze brief schrijft de commissie "met grote tevredenheid" terug te kijken op de enquête. Hiervoor wordt een aantal inhoudelijke redenen genoemd:

  1. De commissie is erin geslaagd alle relevante informatie op tafel te krijgen om de doelstellingen van de enquête, waarheidsvinding en het trekken van lessen voor de toekomst, te realiseren.

  2. Belangrijke verantwoordelijken voor het feilen van het stelsel van woningcorporaties hebben in de openbare verhoren publieke verantwoording afgelegd. Dit was een belangrijke doelstelling van de enquête.

  3. Na verschijning van het rapport heeft de commissie overwegend positieve reacties ontvangen van de Kamer, in de media en van de verschillende actoren in het veld.

  4. De enquête is binnen de planning gebleven, zoals in het plan van aanpak aan de Tweede Kamer is voorgelegd. De commissie is erin geslaagd in oktober 2014 haar rapport te presenteren.

  5. De enquêtecommissie heeft voor circa € 2,1 mln aan uitgaven verricht. Hiermee is zij ruim binnen haar budget van € 2,4 mln gebleven.

  6. Vanwege de samenhang tussen het enquêterapport en het aanhangige wetsvoorstel van de Minister van Wonen en Rijksdienst heeft het rapport een zeer snelle, concrete en effectieve follow-up gekregen. De commissie stelt vast dat in de wetsbehandeling (wetgevingsoverleg en plenaire afronding) het enquêterapport een grote rol van betekenis heeft gespeeld. Dit heeft zich onder meer geuit in een substantieel aantal aangenomen amendementen, waardoor aanbevelingen van de commissie vrijwel direct in wetgeving zijn verankerd.

Ook doet de commissie een aantal aanbevelingen voor verbeteringen in de Wet parlementaire enquête.

Lees hier de evaluatie


Terug