SOM Seminar op 2 juni a.s. over nieuwe Woningwet

De Woningwet gaat in op 1 juli 2015. Raden van Toezicht moeten aan projecten groter dan € 3 miljoen goedkeuring verlenen. Wat is de impact op lopende projecten en welke eisen stelt dit aan nieuwe projecten en samenwerkingen? 
Seminars op Maat organiseert op 2 juni a.s. een seminar over de gevolgen van de nieuwe Woningwet.

Hierbij komen ook de gevolgen voor de procesinrichting en de informatievoorziening aan bod. Hoe voorkomt u dat hierdoor projecten vertragen? Hoe vindt u de balans tussen kansen en risico’s? En hoe voorkomt u dat zinvolle projecten worden stuk gerekend? En hoe vermijdt u daarbij aansprakelijkheid?

Deelname aan het seminar is te combineren met een bezoek aan de Provada.  Meer informatie vindt u op www.seminarsopmaat.nl


Terug