e-NIEUWS februari 2015 (nr. 1)

Ontwerpbesluit AMvB Herzieningswet

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het ontwerpbesluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de al eerder aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Herzieningswet.

Lees verder

Interview Gerard Bakker, MVGM Woningmanagement

MVGM Woningmanagement verhuurt en beheert maar liefst 50.000 woningen, appartementen en garages in Nederland. Zo’n 10 tot 12% daarvan is eigendom van een woningcorporatie. Sinds 1 januari beheert de organisatie 5.500 woningen en 700 overige eenheden die afkomstig zijn uit de portefeuille van Vestia.

Lees verder

Onafhankelijke externe toezichthouder naar ILT

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 5 februari 2015 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de nieuwe, onafhankelijke externe toezichthouder op de woningcorporaties. De VTW is blij met de uitwerking van de minister op de motie Verhoeven c.s. invulling van het externe toezicht.

Lees verder

Extra ALV VTW: 20 april a.s.

Naar aanleiding van alle input op de concept Governancecode 2015 is al eerder besloten om de geplande extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 februari a.s. te laten vervallen. De nieuwe datum voor de ALV is op 20 april a.s.

Lees verder

Congres over de Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is nu ruim één jaar van kracht. Er valt al het nodige te melden over de ontwikkeling van de handhavingspraktijk, over oordelen van de rechter over de WNT en over de eerste effecten op de arbeidsmarkt. Ook is recentelijk de WNT II in werking getreden en is inmiddels een derde grote wijziging van de WNT – WNT III – aangekondigd. Deze ontwikkelingen roepen de nodige vragen en discussiepunten op.

Lees verder